Welkom
Have an account? Log in or

Medische fout

Medische fout

Bent u het slachtoffer van een medische fout, dan kon u zich tot voor kort slechts wenden tot de rechtbank. U diende dan niet alleen te bewijzen dat u schade had geleden, maar ook dat deze schade het gevolg was van een medische fout. Wie geen medische fout kon bewijzen, bleef maar al te vaak in de kou staan.

Daar kwam sinds kort verandering in. Sinds 1 september 2012 hebben slachtoffers van medische fouten de keuze tussen de rechtbank en het Fonds voor Medische Ongevallen. De tussenkomst van het Fonds kan verschillende vormen aannemen, waaraan telkens verschillende voorwaarden verbonden zijn.

Een eerste voorwaarde, is dat de schade dateert van na 2 april 2010. Daarnaast moet een onderscheid worden gemaakt naargelang het slachtoffer deze medische fout kan aantonen of niet.

– het slachtoffer kan een medische fout aantonen

Als blijkt dat de arts of verpleger in kwestie een fout beging, dan vergoedt diens verzekeraar het slachtoffer. Wanneer de arts of verpleger in kwestie niet (voldoende) verzekerd is, betaalt het Fonds. En ook wanneer het Fonds het aanbod van de verzekering te laag vindt, zal het Fonds zelf het slachtoffer vergoeden.

Kan het slachtoffer daarentegen wel een medische fout aantonen, maar weigert de verzekeraar te vergoeden, dan zal het Fonds slechts vergoeden in één van de volgende gevallen:

  • de blijvende arbeidsongeschiktheid bedraagt 25 % of meer, of
  •  de tijdelijke arbeidsongeschiktheid duurt minimaal zes maanden, of
  • de levensomstandigheden van het slachtoffer worden door de schade bijzonder zwaar verstoord, hetzij economisch, hetzij anders, of
  • het slachtoffer is overleden.

Indien u een medische fout kan aantonen, kiest u dus zelf of u een beroep doet op het Fonds of op de gewone rechtbank.

– Het slachtoffer kan geen medische fout aantonen

Wanneer het slachtoffer geen medische fout kan aantonen, kan het enkel bij het Fonds terecht. Het Fonds zal het slachtoffer wel enkel vergoeden in één van de volgende gevallen:

  • de blijvende arbeidsongeschiktheid bedraagt 25 % of meer, of
  • de tijdelijke arbeidsongeschiktheid duurt minimaal zes maanden, of
  • de levensomstandigheden van het slachtoffer worden door de schade bijzonder zwaar verstoord, hetzij economisch, hetzij anders, of
  • het slachtoffer is overleden.

De procedure voor het Fonds biedt het voordeel dat een dure procedure voor de rechtbank kan worden vermeden. De procedure is vrijwel gratis en duurt ook een stuk minder lang dan de procedure voor de rechtbank. Slachtoffers zouden voortaan nog ongeveer een jaar moeten wachten op vergoeding. Het Fonds kan bovendien zelf alle documenten en informatie opvragen die noodzakelijk zijn om de omstandigheden van het specifieke schadegeval te kunnen beoordelen.

En dat werkt blijkbaar. In de eerste maand van haar bestaan, kreeg het Fonds al meteen zo’n 500 vragen om informatie te verwerken.

Ook tijdens de procedure voor het Fonds kan u een beroep doen op een advocaat. Bovendien kan u ten allen tijde overschakelen naar de gewone procedure voor de rechtbank.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.