Welkom
Have an account? Log in or

Mag een verhuurder huisdieren verbieden

Huisdier

Mag een verhuurder huisdieren verbieden

Mag een verhuurder in de huurwoning huisdieren verbieden? Wie in een huurwoning woont, heeft zich de vraag ongetwijfeld al wel eens gesteld. Het recht is niet zo duidelijk.

Contract?

De huurder en de verhuurder zijn vrij om in hun huurovereenkomst te schrijven wat ze willen. Wel zijn er een aantal zaken waarover de partijen niet kunnen beslissen. Dat zijn dan bepalingen van ‘dwingend recht’. Er bestaan echter geen dwingende bepalingen over huisdieren. Daarover laat de wet de partijen dus de vrije keuze.

De verhuurder mag een huurder dus perfect verbieden om huisdieren te houden. De huurder van zijn kant is vrij om een andere woning te zoeken, waar huisdieren wel zijn toegestaan.

Ondertekent de huurder toch een huurcontract dat huisdieren verbiedt, dan moet hij dat contract in principe nakomen. Voor de partijen heeft een overeenkomst namelijk dezelfde waarde als de wet.

Duidelijk?

Da’s dan duidelijk, zou je denken? Tot je de rechtspraak erop naleest. Nogal wat rechters beschouwen een huisdier namelijk als een stuk van je privéleven, dat wordt beschermd door het Verdrag van de Rechten van de Mens. En met je privéleven heeft de verhuurder zich niet te moeien.

Meer nog, volgens het Burgerlijk Wetboek moet de verhuurder aan de huurder het ‘rustig genot’ verlenen van de huurwoning. Het verbod om huisdieren te houden, zou dus niet alleen het Verdrag van de Rechten van de Mens, maar ook het Burgerlijk Wetboek schenden.

Gevolg: de rechter houdt vaak geen rekening met de clausule over de huisdieren.

Opgepast! Het gaat hier enkel over een deel van de rechtspraak. Andere rechters hebben dan weer geen enkel probleem met een huurcontract dat huisdieren verbiedt. In geen enkel geval zal de vrederechter een huurder het huis uitzetten enkel omdat deze huisdieren houdt.

Opgepast(2)! In geen enkel geval mag jouw huisdier de andere huurders in hetzelfde gebouw hinderen. Heb je een gevaarlijke of luidruchtige hond, dan zou de rechter er dus wel eens anders over kunnen oordelen.

Opgepast(3)! Dat de verhuurder geen huisdieren kan verbieden, betekent evenmin dat je de huurwoning mag beschadigen. Als je huisdier de huurwoning beschadigt, kan je nog altijd worden veroordeeld om de schade te vergoeden.

Share Button

Comments are closed.