Welkom
Have an account? Log in or

Nieuwsberichten

HORECA: wat verandert er in 2018?

Een nieuw jaar brengt ook steevast ook heel wat verandering met zich mee. Dat is dit jaar niet anders. Wat veranderde er op 1 januari 2018? 1.     Flexijobs voor gepensioneerden en leerkrachten Op 29 december 2017 verscheen de fel besproken Programmawet eindelijk in het Belgisch Staatsblad. Die Programmawet breidde de flexijobs uit naar tal van andere […]

Deeltijds werken: wat veranderde er op 1 oktober?

Op 1 oktober 2017 stegen de lonen in de sector horeca met 0,5 %. Maar dat was lang niet de enige verandering. Ook de regels rond deeltijds werken werden vanaf 1 oktober 2017 ingrijpend gewijzigd. Welk effect heeft de Wet Wendbaar en Werkbaar Werk (kortweg: Wet Peeters) op  deeltijds werken. Arbeidscontract Vanaf 1 oktober 2017 […]

oldtimer antwerpen lez lage emissiezone boete betwisten lageemissiezone lez

Lage emissiezone (LEZ): boete betwisten

Sinds 1 februari is de hele Antwerpse binnenstad omgedoopt in een zogenaamde Lage Emissiezone (LEZ). Enkel de nieuwe en propere auto’s mogen er dan nog in. De rest moet betalen. Hoe kan je de lage emissiezone boete betwisten? Waar? De lage-emissiezone omvat het gebied tussen de Ring en de Schelde op de rechteroever en het gebied […]

Nieuwe administratieve instructies RSZ gepubliceerd

Nieuwe administratieve instructies RSZ gepubliceerd De tweede maand van elk kwartaal publiceert de RSZ een nieuwe versie van de zogenaamde administratieve instructies. Wat is er nieuw (voor de sector Horeca)?   1. Studenten Sinds 1 januari 2017 worden de studenten onder solidariteitsbijdrage nog slechts aangegeven met uren in plaats van dagen. Studenten beschikken per kalenderjaar […]

Vervoerskosten 2017

Vervoerskosten Horeca 2017

Vervoerskosten Horeca 2017 Recent werden de prijzen voor de treinabonnementen aangepast. Dat betekent dat ook de andere verplaatsingsvergoedingen in het paritair comité van het hotelbedrijf (302) zullen verhogen.   Vervoerskosten? Als werkgever moet u een deel van de kostprijs van het woon-werkverkeer van uw werknemers terugbetalen. Op 1 februari werden de prijzen van de treinabonnementen […]

Nieuwe grenzen loonbeslag 2017

Op je loon kan niet zomaar loonbeslag worden gelegd. Slechts een gedeelte daarvan kan in beslag worden genomen. Dit zijn de nieuwe grenzen loonbeslag 2017. In het Staatsblad van 17 december 2015 werden de nieuwe grenzen voor loonbeslag gepubliceerd. Sinds 1 januari 2016 gelden de volgende grenzen: Gedeelte van het loon Percentage Maximaal bedrag tot en […]

Korte handelshuur

Korte handelshuur: nieuw sinds 1 september 2016

Goed nieuws voor pop-upstores en -restaurants. Sinds 1 september is het mogelijk om contracten af te sluiten voor een korte handelshuur. Het gaat dan om contracten van een jaar of minder. Er werd al een tijdje over gespeculeerd, maar eindelijk is het dan zover. Voortaan hoeft een handelshuur niet meer voor 9 jaar te worden aangegaan. […]

Ziek tijdens verlof

Ziek tijdens verlof, wat met je vakantiedagen?

Volgens en Nederlands onderzoek is één op de dertig ziek bij het begin van zijn of haar verlof. Ben je ziek tijdens verlof, dan moet je volgens een arrest van het Europees hof je vakantiedagen later recupereren. Maar hoe zit het nu precies in België?   Ziek tijdens verlof Volgens een recent Nederlands onderzoek is één op dertig […]

Studentenarbeid uitgebreid

Studentenarbeid uitgebreid vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de studentenarbeid uitgebreid. Vanaf dan zal een student geen 50 dagen, maar wel 475 uren per jaar kunnen werken zonder sociale bijdragen te betalen.  Studentenarbeid uitgebreid vanaf 1 januari 2017 De ministerraad besliste op 7 juli 2016 dat studentenarbeid uitgebreid wordt. Studenten zullen binnenkort 475 uren per jaar mogen werken zonder […]