Welkom
Have an account? Log in or

Tweedehands wagen defect

Tweedehands wagen defect

Uit Europees onderzoek blijkt dat 4 op de 10 tweedehands wagens binnen het jaar alweer defect is. En dat terwijl andere landen, waar geen verplichte keuring is, het op dat vlak vaak een stuk beter doen.

Experten wijten dit probleem aan de verplichte keuring van tweedehands voertuigen voor verkoop. Deze zou vaak niet grondige genoeg gebeuren. Diezelfde experten pleiten dan ook voor een grondige hervorming van het systeem.

Maar wat zijn uw rechten als consument wanneer uw tweedehands wagen defect blijkt te zijn? We maken een onderscheid tussen twee situaties.

1. U kocht de auto van een professionele verkoper

Als u een auto koopt van een professionele verkoper, dan is deze verplicht garantie te bieden. Ook voor tweedehands voertuigen! Dat is het geval sinds de wet van 1 september 2004 (BS 21.09.2004) een nieuwe afdeling toevoegde aan het Burgerlijk Wetboek, dat deze materie regelt.

Wie? Belangrijk is wel dat u zelf als consument wordt beschouwd. Kocht u de wagen voor professionele doeleinden, dan kan u deze garantie dus niet inroepen. Zoals gezegd geldt deze regeling enkel tegenover professionele verkopers.

Wat? Bent u een consument, dan moet de professionele verkoper er dus voor zorgen dat:

 • het voertuig overeenstemt met de beschrijving die hij ervan geeft (bv. dat het aantal kilometers klopt, dat het voertuig ongevalvrij is, …)
 • het voertuig overeenstemt met de verwachtingen die u uitdrukkelijk aan de verkoper meedeelde (u houdt dus best een kopie van de advertentie of overeenkomst bij)
 • het voertuig kan dienen waarvoor men een gelijkaardig voertuig normaal gebruikt (er bestaat dus een verschil tussen een consument die een voertuig zoekt om mee te rijden en een consument die een auto zoekt voor wisselstukken, …)
 • het voertuig voldoet aan uw normale verwachtingen (van een voertuig van 6 maanden oud mag u uiteraard meer verwachten dan van een voertuig van 10 jaar oud)

Wat niet? Wat valt dus niet onder de garantie

 • een defect aan een tweedehands voertuig dat de verkoper u uitdrukkelijk meedeelde
 • gewone slijtage
 • defecten door een verkeerd gebruik of die ontstaan zijn na de verkoop
 • schade die verergerd is omdat u het defecte voertuig bent blijven gebruiken

Hoe lang? De wet verplicht de verkoper om gedurende 2 jaar garantie te bieden. Hij kan deze inkorten, maar hij moet minstens 1 jaar bedragen. Uiteraard mag de verkoper de garantietermijn ook verlengen. De verkoper mag bovendien ook opleggen dat u het defect binnen een bepaalde termijn moet melden, maar deze termijn moet minstens 2 maanden bedragen. Na de termijn van twee jaar, geldt de gewone regeling die ook tussen particulieren geldt (zie verder).

De termijn is echter ook om een andere reden van groot belang. Een defect dat zich voordoet binnen de eerste zes maanden, valt sowieso onder de garantieregeling. Doet het defect zich later voor, dan zal u moeten bewijzen dat het al bestond toen u het voertuig kocht. Bij twijfel kan het oordeel van een deskundige redding brengen.

Plichten verkoper? Is uw tweedehands wagen defect, dan heeft u recht op schadevergoeding. Daarnaast kan u eisen dat de verkoper het defect herstelt of het voertuig vervangt of dat hij u een stuk van de betaalde verkoopprijs teruggeeft. U kan ook vragen de verkoop te ontbinden.

Altijd? U moet echter wel redelijk blijven. De kosten van vervanging of herstelling moeten wel in overeenstemming zijn met de prijs die u betaalde en de ernst van het gebrek.

2. U kocht de auto van een particulier

Wanneer u een tweedehands wagen koopt van een particulier, dan is de wet een stuk minder streng. Een particulier moet u dan wel verplicht een aantal documenten bezorgen, hij is niet verplicht u enige garantie te bieden. Althans, niet op dezelfde manier als een professionele verkoper.

Wat? Tussen particulieren geldt slechts dat:

 • het voertuig moet overeenstemmen met de beschrijving ervan (art. 1604 B.W.)
 • het voertuig geen verborgen gebreken mag vertonen (art. 1641 B.W.)

Dat lijkt misschien wel op de plichten van de professionele verkoper, maar schijn bedriegt.

 • Wanneer het voertuig dat u kocht van een particulier niet overeenstemt en u aanvaardt het toch, dan wordt aangenomen dat u zich akkoord heeft verklaard. U kan daarop achteraf dan ook niet meer terugkomen.
 • Deze bepalingen zijn bovendien maar van aanvullend recht. Dat betekent dat de partijen er in hun overeenkomst van kunnen afwijken. Vermeldt de overeenkomst bijvoorbeeld dat u “het voertuig aanvaardt in de staat waarin het zich bevindt“, dan kan u de verkoper achteraf ook niet meer aanspreken voor verborgen gebreken.
 • De wet spreekt ook uitdrukkelijk over verborgen gebreken. U kan de verkoper dus evenmin aanspreken voor defecten die u bij de verkoop zelf had moeten/kunnen vaststellen. In dat geval gaat het immers niet om verborgen, maar om zichtbare gebreken.
 • Bovendien zal u altijd – ook binnen de eerste zes maanden – het bewijs moeten leveren. U moet dus bewijzen dat het voertuig niet overeenstemde (heeft u de advertentie nog?) of dat het verborgen defect al bestond toen u het voertuig kocht.

Hoe lang? Ook de termijn waarbinnen u moet reageren verschilt aanzienlijk.

 • Een vordering wegens niet-conforme levering kan u gedurende 10 jaar instellen, maar enkel als u het voertuig niet heeft aanvaard .
 • Een vordering wegens verborgen gebreken, moet u instellen binnen “korte termijn” nadat u het defect heeft ontdekt. De wet bepaalt niet hoe kort deze termijn precies is, maar over het algemeen spreekt men slechts over enkele maanden. Is uw tweedehandswagen defect, dan moet u bovendien binnen deze “korte termijn” dagvaarden, een brief of ingebrekestelling volstaat niet.

Plichten verkoper? Ten slotte mag u van een particuliere verkoper ook minder vragen dan van een professioneel.

 • Ingeval van een niet-conforme levering kan u (en enkel u) kiezen tussen de ontbinding van de overeenkomst en de teruggave van de prijs én schadevergoeding.
 • Ingeval van verborgen gebreken heeft u de keuze tussen de teruggave van de prijs (en wagen) of een prijsvermindering

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.