Welkom
Have an account? Log in or

Hoe zit het met de fooien?

Hoe zit het met de fooien?

Hoe zit het met de fooien? Mogen werknemers fooi aanvaarden? Moeten ze die dan verplicht verdelen? En zijn daarop dan belastingen verschuldigd? Een woordje uitleg!

Fooi en fooi is twee

Zeg niet zomaar fooi tegen een fooi. In de sector horeca bestaan er namelijk twee soorten fooi. Of beter gezegd: als het op fooien aankomt, bestaan er in de sector twee soorten ondernemingen. Ondernemingen waar de werknemers een vast loon ontvangen en ondernemingen waar de werknemers een percentage van de omzet krijgen.

Doorgaans ontvangt een werknemer in de sector een vast loon. Van groot belang daarbij zijn de functiecategorie en de functiejaren, zeg maar de anciënniteit. Beiden samen bepalen namelijk hoeveel de werknemers minstens per uur (arbeiders) of per maand (bedienden) moeten verdienen.

U kan er als werkgever echter ook voor kiezen om uw werknemers geen vast loon te betalen maar wel een deel van de omzet die ze behaalden. Dat deel bedraagt minimum 16% op de prijs zonder BTW. Dit systeem noemen we de tronc, het busstelsel of het dienstpercentage en het biedt zowel voor de werkgever als de werknemer bepaalde voordelen.

Benieuwd? Lees dan vooral verder.

Vast dienstpercentage

Wilt u uw werknemers verlonen in functie van de omzet, dan zijn er een aantal strenge regels die u moet volgen.

Ten eerste mag u niet vrij kiezen welke werknemers u betaalt op dienstpercentage. De wet bepaalt welke werknemers wél en welke niet op dienstpercentage mogen worden betaald. Komt een werknemer niet voor op de lijst, dan kan u hem dus niet vergoeden op dienstpercentage. Anderzijds is het systeem niet verplicht: werknemers die wél op de lijst voorkomen, mag u dus ook gewoon een vast loon betalen.

Bovendien bent u verplicht – als u het systeem toepast – om een prijs “alles inbegrepen” (dienst en BTW) op een goed zichtbare plaats uit te hangen, zodat de klant (maar ook de inspectie) weet dat u het systeem toepast.

Ten slotte moet u uw arbeidsreglement aanpassen – dat kan pas na overleg met het personeel – en moet u het gebruik van het systeem ook melden aan het Paritair Comité. U moet ook een gedetailleerd kasboek bijhouden en twee keer per maand afrekenen met uw werknemers.

Voldoet u aan al deze voorwaarden, dan kan u het systeem toepassen. En heeft zowel voor de werknemers als voor u bepaalde voordelen! De sociale zekerheidsbijdragen worden in dit systeem immers niet berekend op het loon dat de werknemers verdienen, maar wel op basis van forfaitaire daglonen. Zeker waar werknemers lange dagen kloppen, kan dat een aanzienlijk verschil maken.

Bovendien zullen uw werknemers ook meer tot verkopen geneigd zijn. Hun loon hangt er immers van af.

En de andere werknemers?

Maar ook als u het vast dienstpercentage niet gebruikt, kunnen fooien ter sprake komen. In dat geval zijn het de klanten die de werknemer een fooi betalen, bovenop hun vast loon.

Vaak vraagt de werkgever zich dan af wat er precies met deze fooi moet gebeuren? Moet u die verdelen? Of mag u die voor uzelf houden?

Zoals zo vaak het geval is, moet u in de eerste plaats gaan kijken naar wat er in uw arbeidsreglement of het contract van de werknemer wordt vermeld.

Als werkgever mag u immers bepalen:

  • of de werknemers al dan niet fooien mogen aanvaarden
  • dat de ontvangen fooien aan de werknemers toekomen of dat u deze – geheel of gedeeltelijk – voor uzelf houdt

Let wel op, de invulling die u aan de fooien geeft, bepaalt mee of deze onder de Loonbeschermingswet vallen. Als het arbeidsreglement of het contract de werknemers verbiedt om fooien te ontvangen, geldt de bescherming van de Loonbeschermingswet niet. En kan u dus perfect kiezen om alle fooien voor uzelf te houden.

Zeggen noch uw arbeidsreglement, noch het contract iets over fooien, dan is de kans groot dat ze wél onder de Loonbeschermingswet vallen en dat werknemers daarvan dus een deel kunnen opeisen. Al was het maar omdat er sprake is van een gebruik.

Twijfelt u of u fooien moet verbieden of integraal voor uzelf moet opeisen? Vergeet dan niet dat daar voor de werkgever vaak sociale en fiscale lasten aan vasthangen.

Inderdaad, op het loon dat u aan de werknemers uitbetaalt, moet u in principe sociale bijdragen betalen en bedrijfsvoorheffing inhouden. En dat geldt dus ook voor de fooien die u aan de werknemers betaalt. Ook de werknemer moet de ontvangen fooien aangeven op zijn belastingbrief.

Bij cash fooien stellen er zich niet meteen problemen: als de werknemer een fooi ontvangt, dan kan de fiscus maar zelden overtuigend aantonen of en hoeveel fooi de werknemer van de klant heeft ontvangen. Gaan de fooien integraal naar het personeel, zonder dat de werkgever daarin tussenkomt, dan moet de werkgever deze alleszins niet als ‘belastbare ontvangsten’ aangeven.

Anders is het gesteld met elektronische betalingen. Daarvan bestaat doorgaans wel een bewijs. Bewijs dat ook kan worden opgevraagd door de fiscus. Bovendien worden de elektronisch betaalde fooien ook door de werkgever doorbetaald aan de werknemer. Daarop zijn dus alleszins belastingen en sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.

Op fooien betaalt u daarentegen geen BTW. Gelukkig maar, zult u denken…

Share Button

Comments are closed.