Welkom
Have an account? Log in or

Huurcontract niet geregistreerd

Huurcontract niet geregistreerd

Huurcontract niet geregistreerd: kan ik zomaar vertrekken?

Op 1 januari 2019 trad het nieuwe Vlaamse Huurdecreet in werking, zeg maar: de nieuwe Vlaamse huurwet. Ook in Brussel is er sinds 1 januari 2018 een nieuwe huurwetgeving van toepassing.

En dat leidt tot opvallende verschillende verschillen, onder meer wanneer het huurcontract niet geregistreerd is.

Vlaanderen

Sinds enkele jaren bestaan er nog 2 soorten contracten voor woninghuur:

  • contracten van korte duur (3 jaar of minder)
  • contracten van 9 jaar

Sinds het nieuwe huurdecreet mag een huurder elk contract vroegtijdig beëindigen, zelfs een contract van korte duur. Zelfs als dat niet in het contract is voorzien. Let op: de verhuurder mag dit niet!

Wilt de huurder het contract stopzetten in het eerste jaar, dan betaalt hij wel een, opzegvergoeding van 1,5 maand. Zegt hij op in het tweede jaar, dan betaalt hij één maand huur. Zegt hij op in het derde jaar, dan betaalt hij nog een halve maand huur. De opzegtermijn bedraagt in elk geval 3 maanden.

Is het (korte) huurcontract niet geregistreerd, dan kan de huurder direct opzeggen. Zonder opzegtermijn of opzegvergoeding! Vroeger gold dit enkel voor de contracten van 9 jaar. De opzeg gaat wel pas in op de eerste dag van de daaropvolgende maand. Dat is nieuw.

Brussel

Je zou denken dat de regeling ongeveer dezelfde zou zijn zijn in Brussel. Nochtans is er één – heel belangrijk – verschil.

Huur je een huis of appartement in Brussel, dan moet de verhuurder dit huurcontract verplicht registreren. Hij draagt ook de kosten voor de laattijdige registratie. Tot daar dezelfde situatie als in Vlaanderen.

Heeft de verhuurder na twee maanden het contract nog altijd niet geregistreerd, dan moet je hem als huurder een aangetekende ingebrekestelling sturen. Pas als de verhuurder dan nog altijd niet reageert, kan je het contract opzeggen zonder termijn én zonder vergoeding.

 

Modelbrief of -verzoekschrift nodig? Zelf een vraag stellen? Neem contact op.

 

BRON

Artikel 227 Ordonnantie houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst – Registratie
  De verplichting tot registratie van de huurovereenkomst rust op de verhuurder. De kosten verbonden aan een eventueel laattijdige registratie zijn volledig te zijnen laste.
  Zolang het huurcontract niet geregistreerd is na de termijn van twee maanden bedoeld in artikel 32, 5°, van het Wetboek der Registratie-, Hypotheek- en Griffierechten en zolang de huurovereenkomst niet geregistreerd is door de verhuurder, zijn de opzegtermijnen en de vergoedingen die de huurder aan de verhuurder verschuldigd is krachtens artikel 237, § 5, eerste en tweede lid, artikel 238, derde en vierde lid, en artikel 256, § 2, tweede lid, niet van toepassing, voor zover een ingebrekestelling, door de huurder aan de verhuurder gericht met een aangetekende brief, om de huurovereenkomst te registreren gedurende één maand zonder verdere behandeling is gebleven.

Share Button

Comments are closed.