Welkom
Have an account? Log in or

Ex geeft de identiteitskaart van het kind niet mee

Ex geeft de identiteitskaart van het kind niet mee

Lenthe

Ik heb een kids ID aangevraagd voor de kinderen. Ik heb daar ook de kosten voor betaald. Mijn ex vraagt nu of hij de kids ID mag hebben. Moet ik de kids ID meegeven met mijn ex-partner.

Wanneer partners uit elkaar gaan, kan dat in de beste verstandhouding gebeuren. De praktijk leert echter dat dat maar zelden gebeurt. Relatie eindigen vaker in ruzie. En niks waarover zoveel ruzie wordt gemaakt als over de kinderen.

Dat is niet anders voor de kids-ID, de identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar. Zeker als één van de ouders de kids-ID bestelde en/of de kosten betaalde, weigert die vaak om de kids ID mee te geven met de ex-partner.

Dat is echter niet correct!

De wettelijke regeling van de kids-ID vind je in het Koninklijk Besluit van 10 december 1996. Volgens dat K.B. kan elke ouder (of beide ouders samen) een kids-ID aanvragen. Zolang ze maar het gezag over het kind hebben. Een ouder die uit het ouderlijk gezag is ontzet, kan dit dus niet. Let op, de gemeente moet er van uitgaan dat de ouder die het kids-ID aanvraagt, ook het gezag heeft, tenzij ze kennis heeft van een vonnis daarover.

Een kids-ID is niet verplicht.

De kids-ID wordt verstuurd aan de gemeente waar het kind is ingeschreven. Het maakt dus niet uit wie de identiteitskaart heeft aangevraagd. Meer nog, de gemeente mag de aanvraag of de afgifte niet weigeren, omdat de ouder die de aanvraag doet, op een ander adres dan het kind woont. De gemeente kan enkel weigeren als de andere ouder zich schriftelijk heeft verzet, als die een vonnis of PV aan de gemeente heeft bezorgd én als er een terecht vrees voor ouderontvoering bestaat.

Wanneer de gemeente de kids-ID aflevert aan een ouder die gescheiden is, verwittigt ze doorgaans de andere ouder. Die heeft 7 dagen de tijd om zich hiertegen te verzetten.

De kids-ID is geldig gedurende twee jaar, tenzij het kind binnen die twee jaar verhuist. Dan vervalt de kids-ID meteen. Ook als het kind van naam (of nationaliteit) verandert, wordt de kids-ID meteen ongeldig.

In tegenstelling tot wat weinigen weten, is het kind de titularis van de kids-ID. Niet de ouders. Dit wordt normaal door de gemeente ook meegedeeld bij de aanvraag en de afgifte van de kids-ID. Dat betekent dat de kids-ID net als alle andere officiële documenten bij het kind moet blijven. De ouder die de kids-ID heeft aangevraagd heeft niet het recht om deze kids-ID achter te houden!

Wanneer de ouders er niet samen uitgeraken, kan bemiddeling een oplossing bieden. Als bemiddeling onmogelijk is, kunnen de ouders in kortgeding de afgifte van de kids-ID vragen.

Zelf een vraag stellen? Neem contact op!

Share Button

Comments are closed.