Welkom
Have an account? Log in or

Factuur betwisten

Factuur betwisten

Kevin D.

Wanneer je een factuur protesteert, hoeveel tijd heeft een bedrijf om te reageren? Wat als een bedrijf niet reageert? Wat als een bedrijf het protest betwist?

De wet schrijft voor dat een handelaar die niet akkoord gaat met een factuur deze ‘binnen een redelijke termijn’ moet betwisten. Doorgaans bedoelt men daarmee een termijn van 15 dagen. Doet hij dat niet, dan wordt hij geacht de factuur te hebben aanvaard en kan hij deze later (bijvoorbeeld voor de rechtbank) niet meer betwisten.
Een zelfde regel geldt niet voor particulieren. Een particuliere klant kan de factuur dus perfect nog maanden na de factuurdatum protesteren. Zelfs als je algemene voorwaarden iets anders zeggen.
De uitzondering hierop is het ‘omstandig stilzwijgen’: als uit alle omstandigheden kan worden afgeleid dat de klant de factuur stilzwijgend aanvaardde, kan hij die ook later niet meer protesteren. Dit is natuurlijk een feitenbeoordeling.
Beter is het altijd om de factuur uitdrukkelijk en schriftelijk te protesteren. Best zelfs met een aangetekend schrijven waarin u de redenen van uw protest vermeldt. Als u dat eenmaal heeft gedaan, is er bepaalde rechtspraak die stelt dat de handelaar opnieuw een korte termijn heeft om dit protest te protesteren, anders wordt hij op zijn beurt verondersteld het protest te hebben aanvaard.
Share Button

Comments are closed.