Welkom
Have an account? Log in or

Autoschade door hagel: UPDATE

Autoschade door hagel: UPDATE

Precies een jaar geleden, op 7, 8 en 9 juni 2014, trokken verschillende supercellen over ons land. Naast hagelbollen van recordformaat brachten deze supercellen ook ernstige schade met zich mee. Heel wat Belgen leden autoschade door hagel. Een jaar later, op 2 juni 2015, werden de verschillende supercellen eindelijk als ramp erkend. En dat is misschien wel erg goed nieuws voor u.

Elke auto op de openbare weg moet verzekerd zijn voor de schade die hij aan anderen kan veroorzaken. Zo’n verzekering noemt men een verzekering BA (burgerlijke aansprakelijkheid) of WAM (Wet Aansprakelijkheid Motorrijtuigen). Wanneer je in fout bent, vergoedt jouw BA- of WAM-verzekering in elk geval de slachtoffers van het ongeval.

De BA-verzekering mag dan misschien wel wettelijk verplicht zijn, ze vergoedt doorgaans alleen de schade aan anderen (derden). Schade aan je eigen voertuig wordt normaal gezien niet vergoed door je BA-verzekering.

Wanneer je auto door een hagelbui wordt beschadigd, zal je verplichte BA-verzekering deze schade niet vergoeden.

Bij wie kan je dan wel terecht?

Omniumverzekering

Naast de verplichte BA-verzekering (die enkel schade aan anderen dekt), kan je je ook verzekeren voor schade aan je eigen voertuig. Zo’n verzekering eigen schade (of omniumverzekering) vergoedt de schade aan je eigen wagen. Zelfs wanneer je voor het ongeval aansprakelijk bent, wanneer de tegenpartij niet bekend is of er eenvoudig geen tegenpartij is. Een omniumverzekering dekt doorgaans ook schade door hagel.

Opgelet: in tegenstelling tot de BA-verzekering is een omnium-verzekering niet wettelijk verplicht. De verzekeringsmaatschappij kunnen dus vrij kiezen welke schade zij al dan niet vergoeden. Kijk dus altijd je polis na of hagelschade wordt vergoed door de omniumverzekering.

Mini-omnium

Voor voertuigen die al wat ouder zijn, is het doorgaans niet zo rendabel om een omnium-verzekering af te sluiten. Wie in zo’n geval toch wat zekerheid wilt, kan een zogenaamd ‘mini-omnium’ afsluiten.

Deze komt tussen ingeval van glasbreuk, (poging tot) diefstal, brand, aanrijdingen met dieren of natuurkrachten

Ook wanneer u een mini-omnium hebt, wordt hagelschade dus doorgaans vergoed.

Geen (mini-)omnium

Wie geen (mini-)omnium heeft, moet zelf instaan voor hagelschade. Gelet op de omvang van de hagelbuien, kan dat al snel een gepeperde factuur opleveren.

Maar niet getreurd! Als de hagelbui aan een aantal criteria voldoet, dan kan ze worden erkend als natuurramp. En in dat geval kan je een (gedeeltelijke) schadevergoeding vragen aan het Rampenfonds.

Rampenfonds

Op 2 juni 2015 werden de hagelbuien van 7, 8 en 9 juni 2014 officieel erkend als ramp. Dat betekent dat de overheid een deel van de schade aan je voertuig terugbetaalt. Zelfs als je geen (mini-)omnium had!

Daarvoor moet je – vóór 30 september – de juiste formulieren (met bijlagen, foto’s, kostenramingen en facturen) aangetekend bezorgen aan de provinciegouverneur.

Bovendien moet de schade zich hebben voorgedaan op een plaats die door het Koninklijk besluit als rampgebied werd erkend.

Voor de aanvraag gebruik je best de standaardformulieren die je terugvindt op de webpagina van het Rampenfonds (documenten voor particulieren en rechtspersonen).

Bovendien voeg je de volgende documenten bij je aanvraag:

 1. Als je er één heeft, een kopie van je huwelijkscontract (notaris)
 2. Een attest samenstelling van gezin geldig voor het moment van de ramp (gemeente)
 3. Een kopie van de verzekeringspolis geldig op het moment van de ramp (verzekering)
 4. Een attest waaruit blijkt dat de verzekering de schade niet vergoedde of een attest waaruit blijkt voor welke schade de verzekering wel of niet is tussengekomen (verzekering)
 5. Een kopie van het inschrijvingsbewijs geldig op de datum van de ramp (DIV)
 6. Een kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig op de datum van de ramp (verzekering)
 7. Een detailblad met gegevens van de beschadigde wagen
 8. Alle bewijsstukken van de schade: foto’s, gedetailleerde bestekken, …
 9. Een aankoopfactuur van de wagen
 10. Als de beschadigde wagen werd verkocht: een kopie van de verkoopovereenkomst met daarop de overnameprijs
 11. Als je een nieuwe wagen kocht: een kopie van de aankoopfactuur van de nieuwe wagen en een bewijs van inschrijving bij DIV

De schade zou in principe binnen de 3 jaar worden terugbetaald.

Share Button

Comments are closed.