Welkom
Have an account? Log in or

Autoschade door hagel dan toch vergoed

Autoschade door hagel dan toch vergoed

UPDATE: vandaag, op 2 juni 2015, werd het nodige Koninklijke Besluit gepubliceerd in het Staatsblad. Vanaf nu kunnen de aanvragen voor schadevergoeding officieel worden ingediend.

Enige tijd geleden kon u op deze pagina lezen dat u voor de autoschade door hagel van 7, 8 en 9 juni 2014 mogelijks toch vergoed zou kunnen worden. Zelfs als u op het ogenblik van de storm geen omniumverzekering had.

Daarvoor was het echter wel nog wachten totdat de hagelstorm als natuurramp erkend werd. Welnu, de nieuwe Koninklijke Besluiten van erkenning werden onlangs door de Ministerraad goedgekeurd zodat er nu wel degelijk over een natuurramp kan worden gesproken.

Daardoor kan u – zoals destijds op deze pagina voorspeld – wel degelijk een vergoeding aanvragen voor (een deel van) uw autoschade bij het Rampenfonds.

Zodra de besluiten in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd worden, hebt u drie maanden de tijd om een aanvraag tot vergoeding in te dienen bij de provinciegouverneur.

Voor de aanvraag gebruikt u de standaardformulieren die u terugvindt op de webpagina van het Rampenfonds (particulierenrechtspersonen).

Bovendien voegt u volgende documenten bij uw aanvraag:

 1. Als u er één heeft, een kopie van uw huwelijkscontract (notaris)
 2. Een attest samenstelling van gezin geldig voor het moment van de ramp (gemeente)
 3. Een kopie van de verzekeringspolis geldig op het moment van de ramp (verzekering)
 4. en attest waaruit blijkt dat uw verzekering niet tussenkwam in de schade of een attest waaruit blijkt voor welke schade de verzekering wel of niet is tussengekomen (verzekering)
 5. Een kopie van het inschrijvingsbewijs geldig op de datum van de ramp (DIV)
 6. Een kopie van het verzekeringsbewijs (groene kaart) geldig op de datum van de ramp (verzekering)
 7. Een detailblad met gegevens van de beschadigde wagen
 8. Alle bewijsstukken van de schade: foto’s, gedetailleerde bestekken, …
 9. Een aankoopfactuur van de wagen
 10. Als de beschadigde wagen werd verkocht: een kopie van de verkoopovereenkomst met daarop de overnameprijs
 11. Als u een nieuwe wagen kocht: een kopie van de aankoopfactuur van de nieuwe wagen en een bewijs van inschrijving bij DIV

De schade zou in principe binnen de 3 jaar worden terugbetaald.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.