Welkom
Have an account? Log in or

Kleinkinderen onterven

Kleinkinderen onterven

Kleinkinderen onterven? Let op voor het nieuwe erfrecht!

Geert D.

Mijn moeder heeft twee kleinkinderen, die niet meer naar haar omzien, kan zij de kleinkinderen onterven?

Dag Geert

Sinds 1 september is het nieuwe erfrecht van toepassing. Wil je je kleinkinderen onterven, dan veranderde er wel wat sinds 1 september 2018.

Maar niet zomaar alles verandert! Zo verandert het nieuwe erfrecht helemaal niks aan een erfenis waarvoor er geen testament werd opgemaakt. Die situatie blijft dus dezelfde als vroeger. Dat wil zeggen: zonder testament krijgt elk kind normaal gezien een gelijk deel van de erfenis.

Het doet er daarbij niet toe hoeveel kleinkinderen er zijn. Als alle kinderen nog leven, dan wordt de erfenis onder hen verdeeld en krijgen de kleinkinderen sowieso niks. Onterven is dan uiteraard niet nodig.

Maar de situatie ligt anders als één of meer kinderen (jouw broers of zussen) al overleden zijn terwijl ze zelf ook kinderen hadden.

Is dat het geval, dan komen die kleinkinderen bij de verdeling van de erfenis in de plaats van hun overleden ouders (dat noemen we plaatsvervulling).

Kleinkinderen die in de plaats zijn getreden van hun overleden ouders, hebben dezelfde rechter als hun overleden ouders. Zij hebben dus recht op een even groot deel als de andere kinderen.

Als je moeder die situatie wil vermijden, dan moet ze een testament opmaken. Maar ook met een testament kan ze het erfdeel van de kleinkinderen enkel beperken. Ze kan de kleinkinderen echter niet volledig onterven.

De reden daarvoor is het zogenaamde beschikbaar gedeelte. Dat beschikbaar gedeelte veranderde wél door het nieuwe erfrecht. Concreet kan je moeder zelf maar kiezen wat ze met de helft van haar erfenis doet. De andere helft gaat sowieso naar de (klein)kinderen.

 

Modelbrief of -document nodig? Zelf een vraag stellen? Neem contact op.

 

Share Button

Comments are closed.