Welkom
Have an account? Log in or

Chiptuning

Chiptuning

Geflitst? Boete berekenen?

Klik hier voor een handige boetecalculator.

 

De wet ?

Volgens het K.B. van 15 maart 1968 (houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto’s, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen) moet elke personenwagen, die in België wordt gebouwd of ingevoerd, worden goedgekeurd door de bevoegde instantie (art. 3 § 1). Dit gebeurt door middel van een certificaat van goedkeuring.

Eenmaal voor een bepaald prototype van voertuig een proces-verbaal van goedkeuring wordt afgeleverd, moet elk exemplaar van dat voertuig worden voorzien van een gelijkvormigheidsattest (officieel: certificaat van overeenstemming). Het gelijkvormigheidstest vormt zo de bevestiging dat het voertuig in kwestie volledig overeenstemt met het prototype waarvoor het certificaat van goedkeuring werd afgeleverd.

Het is verboden een voertuig in het verkeer te brengen op de openbare weg dat niet in alle opzichten overeenkomt met het goedkeuringscertificaat (14 § 1, 3).

 

En wat met verbouwingen?

Wie zijn voertuig tunet, door middel van chiptuning of anderszins, wijzigt vanzelfsprekend zijn voertuig.

Is het de constructeur zelf die het voertuig wijzigt, dan dient deze de wijzigingen aan te geven aan de dezelfde instantie die het certificaat van goedkeuring afleverde (art. 8).

Wenst men echter zelf verbouwingen uit te voeren aan zijn voertuig, dan heeft men daar in principe de toestemming voor nodig van de constructeur. Onder verbouwingen verstaat men “grondige veranderingen, bijvoorbeeld ter hoogte van de stuurinrichting, het ophangings-, uitlaat- of remsysteem, of fundamentele veranderingen aan het chassis of het zelfdragend koetswerk, die strijdig zijn met het bestaande goedkeuringscertificaat, proces-verbaal van goedkeuring (PVG) of certificaat van overeenstemming (C.O.C.)”. Voor deze grondige veranderingen, waaronder ook chiptuning valt, heeft men steeds de toelating van de constructeur nodig.

Op dit principe bestaan wel enkele uitzonderingen.

Volgens het K.B. zelf is die toestemming van de constructeur alvast niet vereist voor het toevoegen van organen of in de wijziging of de verwijdering van het benzinereservoir met het oog op de installatie van een LPG- of NGV-uitrusting (art. 8 § 5)

Specifiek met betrekking tot verlaagde wagens, geldt bovendien de Ministeriële omzendbrief van 19 maart 2004 betreffende de verlaagde voertuigen.

Tenslotte werden ook in de Ministeriële omzendbrief van 12 maart 2010 bepaalde verbouwingen vrijgesteld van toestemming van de constructeur. De daarin vermelde verbouwingen dienen in principe te worden meegedeeld aan het keuringsstation. Wanneer het voertuig wordt gekeurd, wordt nagegaan of de verbouwingen voldoen aan de meegedeelde verbouwingen. Is dat het geval, dan wordt samen met het keuringsbewijs een tuningrapport afgeleverd.  Meer specifiek gaat het om:

–          Het aanbrengen van bepaalde tinten en folie op ruiten onder bepaalde voorwaarden

–          Het cleanen van

  • zijdelingse sierstrips op deuren en drempels
  • afdekkappen rond wielopeningen
  • sierstrips op voor- en achterbumper
  • sierstrips op voor- en achterlichten
  • sierlijsten rond ruiten
  • sierlijsten op achterdeur (koffer)
  • dakrails
  • emblemen op carrosserie
  • emblemen in voorgrille
  • antenne

–          het verplaatsen van officiële kentekenplaat

–          het vervangen van voor- en achterlichten (geen xenon), richtingaanwijzers, stoplichten, …

–          het wegwerken of verplaatsen van sleutelgaten, grepen, klinken

–          het vervangen en wijzigen van bumper

–          het vervangen van carterbescherming

–          het vervangen van contactoppervlak pedaal

–          het monteren van één of meer onafhankelijke versterkers vanaf een totaal vermogen van 500 Watt

–          het vervangen en wijzigen van dashbord

–          het aanbrengen van instrumentenfolie

–          het vervangen van achteruitkijkspiegel

–          het monteren van sporttankdeksel

–          het monteren van spoiler

–          het verlengen van motorkap

–          het aanbrengen van lichtmask

–          het monteren van ruitenwisser

–          het vervangen en wijzigen van versnellingspook

–          het vervangen van remblok

–          het verbreden van spatbord (widebodykits)

–          het monteren van spatbord

–          het vervangen en wijzigen van handremhendel

–          het aanbrengen en vervangen van binnendeurpaneel

–          het monteren van veerpootbrug

–          het vervangen van buitenspiegel door e- of E-goedgekeurde buitenspiegel

–          het vervangen van buitenspiegel door niet e- of E-goedgekeurde buitenspiegel

–          het vervangen van stuurwiel

–          het vervangen van zetel door e- of E-goedgekeurde zetel

–          het vervangen van zetel door niet-e- of E-goedgekeurde zetel

–          het vervangen van remschijf

–          het vervangen van uitlaat door e- of E-goedgekeurde uitlaat

–          het vervangen van uitlaat door niet originele uitlaat

–          het vervangen van motorkap door niet-e- of E- goedgekeurde (kunststoffen)

–          het verwijderen van zijdelingse richtingsaanwijzers

–          het monteren van luchthapper op flanken

–          het monteren van luchthapper op dak

–          het monteren van luchthapper op motorkap

–          het monteren van vlinderdeur

–          het vervangen van veiligheidsgordel

–          het monteren van veiligheidskooi

–          het monteren van velg met adapter

 

Chiptuning in het bijzonder

Chiptuning is niet opgenomen in de lijst van uitzonderingen. Meer nog, motortuning wordt door de hoger vermelde Ministeriële omzendbrief van 12 maart 2010 uitdrukkelijk verboden. Wanneer een voertuig toch zodanig wordt getuned dat het méér vermogen heeft dan vermeld in het certificaat van goedkeuring, dan kan dit bijgevolg enkel met de uitdrukkelijke goedkeuring van de constructeur (zie hoger). Zonder die goedkeuring wordt het voertuig eenvoudigweg niet toegelaten op de openbare weg.

En dat is niet zonder gevolgen…

 

Gevolgen

Hoger werd reeds verschillende malen gesteld dat een voertuig dat niet voldoet aan het certificaat van goedkeuring, niet wordt toegelaten tot de openbare weg.

Overtredingen worden gestraft met geldboetes van 10 EUR tot 10.000 EUR en/of een gevangenisstraf van 8 dagen tot 3 maand (art. 4 wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waaraan elk voertuig voor vervoer te land, de onderdelen ervan, evenals het veiligheidstoebehoren moeten voldoen).

Opgelet: de geldboetes dienen nog te worden verhoogd met de opdeciemen. Anno 2013 betekent dit dat de hoger vermelde bedragen worden vermenigvuldigd met 6!

Naast de geldboetes stelt er zich bovendien mogelijks ook een verzekeringstechnisch probleem. Wie zijn wagen tunet, zorgt er ook voor dat deze niet meer overeenstemt met de wagen waarvoor de verzekering werd afgesloten. Specifiek voor chiptuning is er sprake van een “verzwaring van het risico”, omdat het voertuig eigenlijk meer vermogen heeft dan aangegeven op het gelijkvormigheidsattest.

Wie tijdens de verzekeringsovereenkomst het voorwerp daarvan verandert, is verplicht de verzekeringsmaatschappij daarvan op de hoogte te brengen. De verzekeringsmaatschappij kan beslissen de premie met terugwerkende kracht te verhogen. Wanneer het voertuig is gewijzigd zonder toestemming van de constructeur (en het bijgevolg niet meer toegelaten is tot de openbare weg), kan de verzekeraar de verzekeringsovereenkomst binnen de maand opzeggen.

Wanneer er zich een ongeval voordoet nog voor de verzekeraar een standpunt heeft ingenomen, is de verzekeraar verplicht om tussen te komen. Wanneer men geen aangifte doet aan de verzekeraar en er doet zich een ongeval voor, dan kan de verzekeraar eenvoudigweg weigeren om tussen te komen.

Voor de eigen schade betekent dit dat de verzekerde deze zelf zal moeten dragen (Art. 87 § 2 Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten).

Schade aan anderen daarentegen wordt nog wel door de verzekeringsmaatschappij vergoed. Na deze vergoeding kan de verzekeringsmaatschappij echter al hetgeen zij uitbetaalde, terugvorderen van de verzekerde (Art. 25, 1°, b) K.B. van 14 december 1992 betreffende de modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen). Aangezien er sprake is van de schending van een wettelijke bepaling, is er in principe zelfs geen oorzakelijk verband vereist tussen de chiptuning en het ongeval (Zie bv. Cass. 13 september 2012, VAV 2013, afl. 1, 25).

 

Tot slot

Wie een voertuig bestuurt in België, was tot voor kort steeds verplicht een gelijkvormigheidsattest bij zich te hebben. Sedert 20 september 2013 geldt deze verplichting echter niet meer voor voertuigen die in België worden ingevoerd, nadat zij al eerder in een andere Lidstaat van de Europese Unie waren ingeschreven. Men kan dit bewijs nog steeds vragen, maar de afwezigheid daarvan wordt niet meer gesanctioneerd.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

 

Share Button

Comments are closed.