Welkom
Have an account? Log in or

Salduzwet gewijzigd

Salduzwet gewijzigd

Sinds 1 januari 2012 heeft elke verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, recht op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor. En dit zowel bij een politieverhoor als bij een verhoor door de onderzoeksrechter.

De bescherming van de zogenaamde Salduzwet gold echter niet altijd. Voor verkeersmisdrijven bestond er bijvoorbeeld geen recht op bijstand van een advocaat.  De OVB (de Orde van Vlaamse Balies, de wettelijke beroepsorganisatie van de Vlaamse advocaten) ging hiermee niet akkoord en vroeg het Grondwettelijk Hof de wet te vernietigen.

Dat gebeurde (gedeeltelijk) op 14 februari 2013. Ingevolge dit arrest werd de Salduzwet gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen zijn de volgende:

– Ook de verdachte die niet werd aangehouden, krijgt bepaalde rechten. Voortaan dienen de ondervragers de verdachte uitdrukkelijk mee te delen dat hij niet is aangehouden en dat hij dus kan gaan en staan waar hij wil. De OVB benadrukt dat de verdachte steeds kan beslissen om eerst te overleggen met zijn advocaat.

– Voor verkeersmisdrijven bestond er aanvankelijk geen recht om voorafgaand aan het verhoor een advocaat te raadplegen. Dit recht bestaat nu wel, onder meer voor verkeersongevallen met gewonden of doden tot gevolg en voor het rijden zonder verzekering of geldige nummerplaat.

– Wordt er toch een verhoor afgenomen zonder bijstand van een advocaat terwijl de wet deze bijstand voorschrijft, dan mag de rechter geen rekening houden met het bewijsmateriaal dat op die manier werd verkregen.

– De ondervragers moeten niet alleen de verdachte, maar ook zijn advocaat meedelen waarvan deze precies wordt verdacht.

– Het vertrouwelijk overleg met de advocaat voor het overleg, mag ook langer dan 30 minuten duren.

– Ook voor latere verhoren – en niet alleen het eerste verhoor – kan de bijstand van een advocaat worden gevraagd.

Opgelet: sommige van deze wijzigingen vereisen een optreden van de wetgever. Zij worden ten laatste op 31 augustus 2013 van kracht.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.