Welkom
Have an account? Log in or

Fileratten

Fileratten

Geflitst? Boete berekenen?

Klik hier voor een handige boetecalculator.

 

Een file inhalen langs een tankstation: verboden of niet?

Vorige week berichtte zowat elke krant en elke radiozender over het fenomeen van de zogenaamde “fileratten”, bestuurders die een stuk van de file voorbijrijden langs de op- en afrit van een tankstation. Naast inhalen over de pechstrook, scoort ook deze “overtreding” blijkbaar relatief hoog in het lijstje van de grootste ergernissen op de snelweg. De politie zou dan ook strenger gaan controleren en wie nog een stuk van de file afsneed via een tankstation, zou voortaan een boete krijgen van 55 EUR.

Maar welke bepaling van het verkeersreglement verbiedt nu precies deze “overtreding”.

Het bedrag van 55 EUR dat steevast werd genoemd, doet vermoeden dat het over een eerstegraadsovertreding gaat, de groep van overtredingen die geen gevaar opleveren voor andere weggebruikers. Deze groep van overtredingen bestaat uit – hoe kan het ook anders – de overtredingen die door de wet niet uitdrukkelijk worden omschreven als tweede-, derde- of vierdegraadsovertredingen.

Van die eerstegraadsovertredingen zijn er echter slecht enkelen die mogelijks van toepassing zijn op het inhalen langs de parking van een tankstation.

Vooreerst is er artikel 7 van de Wegcode. Dit artikel verbiedt de bestuurders om kwetsbaardere verkeersdeelnemers, met name fietsers en voetgangers, in gevaar te brengen. Wie deze bepaling overtreedt, begaat effectief een eerstegraadsovertreding.

Ook artikel 10 van de Wegcode verbiedt de bestuurders om andere weggebruikers in gevaar te brengen, zij het dan specifiek door aan een onaangepaste snelheid te rijden. Ook artikel 10 houdt een eerstegraadsovertreding in.

Wanneer men aan een onaangepaste snelheid over de parking van een tankstation rijdt en men brengt daardoor de voetgangers of andere weggebruikers op deze parking in gevaar, dan kan men bijgevolg bestraft worden met een minnelijke schikking van 55 EUR. Rijdt men echter aan een aangepaste – veilige – snelheid over het tankstation, dan kan men op basis van deze bepalingen echter niet zomaar worden bestraft.

Met nogal wat creativiteit, zou men eventueel ook kunnen stellen dat de filerat rechts inhaalt, terwijl dat eigenlijk links zou moeten gebeuren (art. 16 van de Wegcode). Een overtreding op artikel 16.3 is echter een tweedegraadsovertreding – kostprijs 110 EUR – zodat men vermoedelijk niet aan dit artikel dacht, toen werd aangekondigd dat de fileratten voortaan op een boete van 55 EUR konden rekenen.

Voorts bestaat er de mogelijkheid dat het verkeer op de parking van een tankstation wordt geregeld door middel van bepaalde verkeersborden, zoals een STOP-bord of een bord C1 (verboden richting). Aangezien het echter steevast gaat om tweede- dan wel derdegraadsovertredingen, mag men ervan uitgaan dat bij de aankondiging van de verstrengde aanpak al evenmin aan deze artikelen werd gedacht

Ten slotte wordt rond nogal wat tankstations de maximumsnelheid beperkt door middel van verkeersborden. Snelheidsovertredingen worden echter bestraft aan de hand van een aparte berekening (op basis van de effectieve snelheid) en dus evenmin met een vast bedrag van 55 EUR. Bovendien geldt ook hier dat niet elke ‘filerat’ per se de maximaal toegelaten snelheid overtreedt.

Conclusie: hoe hard andere weggebruikers ze ook verwensen, fileratten doen in principe niets verkeerd, zolang ze zich maar aan de aangegeven snelheid én de plaatselijke verkeersborden houden. De fileratten voortaan trakteren op een boete van 55 EUR, is dus niet zo evident als aanvankelijk gedacht.

Tip: Werd op een parking van een tankstation een verkeersdrempel aangelegd en werd deze drempel bovendien aangekondigd met het desbetreffende verkeersbord, dan beperkt artikel 22ter van de Wegcode de snelheid op deze verkeersdrempel hoe dan ook tot 30 km/u, zelfs zonder enige andere aanduiding van de maximaal toegelaten snelheid.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.