Welkom
Have an account? Log in or

Geflitst! Wat nu?

Geflitst! Wat nu?

Geflitst? Boete berekenen?

Klik hier voor een handige boetecalculator.

(Laatst bijgewerkt op 30/11/2018)

Enkele dagen nadat je geflitst bent, ontvang je een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde. Je kan eventueel ook uitleggen waarom je de overtreding hebt begaan en of er bepaalde elementen in je voordeel pleiten.

Vind je dat je terecht geflitst bent, dan volgt enkele dagen later al een overschrijvingsformulier met een onmiddellijke inning. De website wegcode.be heeft een handige tool om te berekenen hoeveel de boete bedraagt.

Maar je kan de boete ook zelf berekenen. In principe komt het hierop neer:

– eerst en vooral heb je recht op een correctie. Van de gemeten snelheid trek je 6 km/u af. Reed je meer dan 100 km/u dan trek je 6 % af. De onmiddellijke inning houdt rekening met een ”gecorrigeerde” snelheid;

– voor de eerste 10 km/u te snel betaal je 53 euro, of je nu binnen of buiten de bebouwde kom reed

  • reed je binnen de bebouwde kom, dan betaal je – bovenop de eerste 53 EUR – 11 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel;
  • buiten de bebouwde kom betaal je – bovenop de eerste 53 EUR – 5 EUR per bijkomende kilometer per uur te snel.

 

Je vindt dat je ten onrechte geflitst werd en bezorgde je bezwaren aan de politie? Je stuurde het antwoordformulier niet terug? Of je betaalde de onmiddellijke inning niet? In al deze gevallen gaat je dossier automatisch naar het parket. Het parket kan dan een minnelijke schikking voorstellen. Deze ligt doorgaans 13 EUR hoger dan het bedrag van de onmiddellijke inning. Het parket kan ook beslissen met je bezwaren rekening te houden (de politie kan dit niet).

Als je de minnelijke schikking niet betaalt, of het parket aanvaardt je bezwaren niet, dan word je gedagvaard voor de politierechtbank.

Opgelet:

1. Stel dat je wordt geflitst waar 70 km/u is toegestaan. Dit betekent niet automatisch dat je buiten de bebouwde kom was. Enkel de verkeersborden F1 en F3 bakenen de bebouwde kom af. Het kan dus goed zijn dat je 11 EUR per bijkomende kilometer betaalt, in plaats van 6!

2. Een onmiddellijke inning is hoe dan ook uitgesloten in de volgende gevallen.

  • Je reed meer dan 40 km/u te snel.
  • Je reed meer dan 30 km/u te snel binnen de bebouwde kom, in een zone 30,      een schoolomgeving, een woonerf of erf.

In deze gevallen word je automatisch gedagvaard voor de politierechtbank. Je kan zich bovendien ook verwachten aan een rijverbod.

Meer weten? Hier vind je een handige boetecalculator. Of neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.