Welkom
Have an account? Log in or

Verplicht ritsen

Verplicht ritsen

Geflitst? Boete berekenen?

Klik hier voor een handige boetecalculator.

 

Vrijwel alle Vlaamse kranten, waaronder de Standaard en De Morgen, kopten deze week dat foutief ritsen voortaan bestraft zou worden met een boete van 110,00 EUR. Het verplicht ritsen was weer actueler dan ooit.

Verplicht ritsen is nochtans niks nieuws. In 2000 berichtte het BIVV dat ritsen voortaan ook in Vlaanderen zou worden uitgetest, in 2006 kwam het probleem opnieuw uitgebreid aan bod in de Senaat en ook in 2011 werd een volledig vernieuwde Wegcode aangekondigd die ritsen voortaan verplicht zou maken.

Het voorstel kon niet op erg veel bijval rekenen (er was onder meer sprake van bevoegdheidsoverschrijdingen) en de nieuwe Wegcode kwam er uiteindelijk niet. Ritsen bleef dus vooral afhankelijk van gezond verstand en hoffelijkheid. Van verplicht ritsen was vooralsnog geen sprake.

En toch kwam verplicht ritsen medio 2013 weer volop opnieuw in de belangstelling te staan. Ditmaal dienden verschillende kamerleden een voorstel in om ritsen verplicht te maken, op straffe van een boete van 110,00 EUR (overtreding tweede graad).

En op zich is daar niks mis mee. Het staat immers vast dat correct ritsen – d.w.z. dat de volledige lengte van de invoegstrook wordt gebruikt – de doorstroming van het verkeer drastisch verbetert.

Of dat betekent dat ritsen dan maar meteen verplicht moet worden gesteld (en bestraft), is maar de vraag.

Een wet moet immers niet alleen worden gesanctioneerd, ze moet ook afdwingbaar zijn. In het verkeersrecht blijken de verdiensten van een wet pas in de politierechtbank, op het ogenblik dat de rechter ze moet toepassen.

En daar wringt nu net het schoentje. Bij de meeste verkeersongevallen liggen de getuigen nu eenmaal niet voor het oprapen. De politierechter beschikt meestal slechts over de verklaring van de betrokken partijen en de schets die ze samen opstelden op het aanrijdingsformulier. Het is aan de rechter om daaruit de objectieve feitenversie te distilleren.

De huidige regeling – waarbij de invoegende bestuurder voorrang moet verlenen – biedt alvast het voordeel van de duidelijkheid: hoe zeer de partijen ook van mening verschillen, meestal staat het vrij duidelijk vast wie invoegde en wie dus voorrangsplichtig was.

In de nieuwe regeling krijgen de invoegende bestuurders echter  beurtelings voorrang. Wie van rijstrook wisselt, is voorrangsplichtig, tenzij wanneer die persoon zich op een invoegstrook bevindt. Maar, wie een invoegende bestuurder voorlaat, heeft principieel wel voorrang op het volgende voertuig dat wil invoegen.

Wanneer ritsen verplicht wordt en er zich toch een ongeval voordoet, zal veel dus afhangen van andere factoren. Niet alleen de betrokken voertuigen, maar ook de voertuigen daarrond zijn van belang. Hoe bewijs je dat je net een voertuig voorliet en dat je bijgevolg voorrang had op het voertuig dat je aanreed?

Aan deze bewijsproblematiek komt het nieuwe wetsvoorstel alvast niet tegemoet.

Het voorstel moet wel nog door de bevoegde commissie en de Kamer worden goedgekeurd.

*

Hoe correct ritsen (bron):

Als borden aankondigen dat jouw rijstrook gaat wegvallen:

  • blijf op je rijstrook rijden en benut de wegcapaciteit maximaal;
  • de auto’s op de blijvende rijstrook maken ruimte om te laten invoegen;
  • haal zelf niet meer in en rijd gelijk op met de auto die naast je op de blijvende rijstrook rijdt;
  • houd beiden voldoende afstand tot de auto’s voor jullie;
  • rijd zo allebei door tot aan de eigenlijke rijstrookvermindering en voeg daar pas in;
  • treuzel niet en sluit aan bij de auto voor je zodat je ingevoegd bent;
  • respecteer ook tijdens het ritsen de verkeersregels o.a. het gebruik van de      richtingaanwijzer;
  • vermijd te allen tijde een ongeval

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.