Welkom
Have an account? Log in or

Vervoerskosten Horeca 2017

Vervoerskosten 2017

Vervoerskosten Horeca 2017

Vervoerskosten Horeca 2017

Recent werden de prijzen voor de treinabonnementen aangepast. Dat betekent dat ook de andere verplaatsingsvergoedingen in het paritair comité van het hotelbedrijf (302) zullen verhogen.

 

Vervoerskosten?

Als werkgever moet u een deel van de kostprijs van het woon-werkverkeer van uw werknemers terugbetalen.

Op 1 februari werden de prijzen van de treinabonnementen van de NMBS opgetrokken met 3,38 %. Omdat de bijdrage die u moet betalen afhankelijk is van de kostprijs van een treinkaart, wijzigt ook de bijdrage die u als werkgever moet betalen voor het woon-werkverkeer van uw werknemers.

De cao van 30 november 2015 bepaalt welke forfaitaire vergoeding uw werknemers krijgen voor de verplaatsingen die zij van en naar het werk maken. De cao maakt een onderscheid naar gelang het vervoermiddel dat uw werknemers gebruiken.

 

Werknemers die per trein naar het werk komen

De vergoeding van werknemers die met de trein naar het werk komen, wordt bepaald op basis van de nationale (NAR) cao 19octies. Die cao werd niet gewijzigd, zodat ook de vergoeding voor deze werknemers hetzelfde blijft.

Werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk komen

De vergoeding van werknemers die met het openbaar vervoer naar het werk komen, wordt bepaald op basis van de nationale (NAR) cao 19octies. Die cao werd niet gewijzigd, zodat ook de vergoeding voor deze werknemers hetzelfde blijft.

Werknemers die met privé vervoer naar het werk komen

De tegemoetkoming voor werknemers die met een privé-vervoermiddel (fiets uitgezonderd) naar het werk komen wordt bepaald aan de hand van de geldende prijzen van de treinkaarten van de NMBS. Nu deze prijzen op 1 februari werden gewijzigd, wordt ook de vergoeding gewijzigd voor werknemers die met de auto naar het werk komen.

De vergoeding bedraagt 70 % van de prijs van een treinkaart voor dezelfde afstand. Met ingang van 1 februari 2017 zien de vergoedingen er dus als volgt uit.

KM Bijdrage in EUR per maand KM Bijdrage in EUR per maand
1 24,5 31-33 77,7
2 24,5 34-36 81,9
3 24,5 37-39 86,8
4 26,6 40-42 91
5 28,7 43-45 95,9
6 30,45 46-48 100,1
7 32,55 49-51 104,3
8 34,3 52-54 107,8
9 35,7 55-57 111,3
10 37,8 58-60 114,1
11 39,9 61-65 118,3
12 41,3 66-70 123,9
13 43,4 71-75 129,5
14 45,5 76-80 134,4
15 46,9 81-85 140
16 49 86-90 144,9
17 50,4 91-95 150,5
18 52,5 96-100 156,1
19 54,6 101-105 161
20 56 106-110 166,6
21 58,1 111-115 172,2
22 60,2 116-120 177,1
23 61,6 121-125 182,7
24 63,7 126-130 188,3
25 65,1 131-135 193,2
26 67,2 136-140 198,8
27 69,3 141-145 204,4
28 70,7
29 72,8
30 74,9

 

Werknemers die met de fiets naar het werk komen

Op 1 januari 2017 steeg het maximaal vrijgesteld bedrag van de fietsvergoeding van 0,22€ naar 0,23€ per kilometer. Weliswaar is de cao in dat opzicht niet gewijzigd. De fietsvergoeding blijft dus behouden op 0,22 EUR per kilometer.

Deze vergoeding is ook vrijgesteld van bedrijfsvoorheffing of bijdragen.

 

Te voet?

Wie te voet naar het werk gaat, heeft geen recht op een vergoeding voor deze verplaatsing. Er wordt immers aangenomen dat een verplaatsing te voet geen kosten met zich meebrengt, zodat de werkgever daarvoor ook niks moet betalen. Dat werd bovendien recent ook nog eens bevestigd in het Parlement (Vraag nr. 1317 van volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh van 28 november 2016, Parl. Vr. en Ant., Kamer, 2016-2017, nr. 54-103, 27 januari 2017)

 

Opletten!

Werknemers die in de loop van de arbeidsdag, overeenkomstig hun uurrooster, onderbroken arbeidsprestaties leveren en die tussen twee arbeidsperioden niet onder het gezag staan van hun werkgever en waarvan de onderbreking niet kan beschouwd worden als een rusttijd of lunchpauze, hebben recht op een dubbele bijdrage van de werkgever.

Met andere worden, werknemers met service coupé krijgen de vervoerskosten twee maal, tenzij ze een abonnement hebben op het openbaar vervoer.

 

Extra’s

De gelegenheidswerknemers (extra’s) genieten de financiële bijdrage ten belope van 1/26 van de voorziene maandelijkse tussenkomst, per verplaatsing van en naar de plaats van het werk.

Share Button

Comments are closed.