Welkom
Have an account? Log in or

Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten opgeheven

Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten opgeheven

Wet op de Landverzekeringovereenkomsten opgeheven

Ingevolge een wetswijziging wordt de Wet op de Landverzekeringsovereenkomsten opgeheven. De WLVO dateerde van 25 juni 1992. Met ingang van 1 november 2014 wordt zij vervangen door de Wet betreffende de verzekeringen.

Hoewel het voornamelijk om de coordinatie van verschillende wetten gaat, zijn ook enkele belangrijke wijzigingen opgenomen.

Aan verzekeraars (en ook tussenpersonen) worden bepaalde verplichtingen opgelegd, zoals de plicht bepaalde vermeldingen op te nemen in reclameboodschappen en de plicht deze reclame ook gedurende twee jaar te bewaren.

Verzekerde consumenten worden beter beschermd, onder meer door verplichtingen inzake transparantie en motivering van weigeringen en verschillen in tarieven. Ook het medisch onderzoek wordt beter geregeld. Opvallend is dat voortaan ook de betaling van de achterstallige premies volstaat om een schorsing van de dekking te vermijden, waar vroeger hoofdsom en intresten betaald dienden te worden. Ook het regres werd aan banden gelegd.

De nieuwe wet treedt – zoals vermeld – in werking vanaf 1 november 2014. Vanaf die datum dienen verzekeringspolissen die onder het toepassingsgebied van de wet vallen, uitdrukkelijk te verwijzen naar de nieuwe wet. Vanaf 1 mei 2015 dienen de polissen ook aan de nieuwe wet te zijn aangepast.

Share Button

Comments are closed.