Welkom
Have an account? Log in or

Nieuwe grenzen loonbeslag 2016

Nieuwe grenzen loonbeslag 2016

Op je loon kan niet zomaar loonbeslag worden gelegd. Slechts een gedeelte daarvan kan in beslag worden genomen.

In het Staatsblad van 17 december 2015 werden de nieuwe grenzen voor loonbeslag gepubliceerd. Sinds 1 januari 2016 gelden de volgende grenzen:

Gedeelte van het loon Percentage Maximaal bedrag
tot en met 1.073 EUR 0 % 0 EUR
Van 1.073 EUR tot en met 1.153 EUR 20 % 16 EUR
Van 1.153 EUR tot en met 1.272 EUR 30 % 35,7 EUR
Van 1.272 EUR tot en met 1.391 EUR 40 % 47,6 EUR
Vanaf 1.391 EUR 100 % Geen beperking

Het gaat om zogenaamde ‘degressieve’ grenzen. Op een loon van 1.148 EUR kan bijvoorbeeld maar voor 15,80 EUR loonbeslag worden gelegd, d.i. 20 % van het verschil tussen 1.069 en 1.148 EUR (en dus geen 20 % van 1.148 EUR).

Per kind ten laste worden de hoger vermelde bedragen telkens met 66 EUR per maand verhoogd. Voor wie 1 kind ten laste heeft gelden dus de volgende grenzen:

Gedeelte van het loon Percentage Maximaal bedrag
tot en met 1.139 EUR 0 % 0 EUR
Van 1.139 EUR tot en met 1.219 EUR 20 % 16 EUR
Van 1.219 EUR tot en met 1.338 EUR 30 % 35,70 EUR
Van 1.338 EUR tot en met 1.457 EUR 40 % 47,60 EUR
Vanaf 1.457 EUR 100 % 100 %

Voor wie 2 kinderen ten laste heeft, gelden volgende grenzen:

Gedeelte van het loon Percentage Maximaal bedrag
tot en met 1.205 0 % 0 EUR
Van 1.205 EUR tot en met 1.285 EUR 20 % 15,80 EUR
Van 1.285 EUR tot en met 1.404 EUR 30 % 35,70 EUR
Van 1.404 EUR tot en met 1.523 EUR 40 % 47,60 EUR
Vanaf 1.523 EUR 100 % 100 %

Opgelet: de grenzen voor loonbeslag gelden niet voor alimentatieschulden. Voor alimentatie kan op het volledige loon beslag worden gelegd.

Bovendien geldt er ook een licht afwijkende regeling voor vervangingsinkomsten.

Bereken hoeveel loonbeslag er op jouw loon kan worden gelegd met de beslagcalculator.

Share Button

Comments are closed.