Welkom
Have an account? Log in or

Category Archives

recht op pro deo

Recht op pro deo? Grenzen verhoogd!

Wanneer heb je recht op pro deo bijstand? Op 1 september 2018 werden de inkomensgrenzen verhoogd! Hoeveel mag je maximum verdienen om recht te hebben op een pro deo-advocaat. Sinds 1 september 2018 gelden er nieuwe – hogere – grenzen. Dat werd bekend gemaakt in het Belgisch Staatsblad op 28 augustus 2018.   Volledig gratis […]

Nieuwe grenzen loonbeslag 2017

Op je loon kan niet zomaar loonbeslag worden gelegd. Slechts een gedeelte daarvan kan in beslag worden genomen. Dit zijn de nieuwe grenzen loonbeslag 2017. In het Staatsblad van 17 december 2015 werden de nieuwe grenzen voor loonbeslag gepubliceerd. Sinds 1 januari 2016 gelden de volgende grenzen: Gedeelte van het loon Percentage Maximaal bedrag tot en […]

Rechtsplegingsvergoeding 2016 gewijzigd

De nieuwe tabel ‘rechtsplegingsvergoeding 2016’ is bekend! Sinds 1 juni gelden dus niet meer de oude bedragen, maar enkel nog de bedragen uit de nieuwe tabel ‘rechtsplegingsvergoeding 2016’.   Wat is de rechtsplegingsvergoeding? Wie begint aan een procedure voor de rechtbank, laat zich meestal bijstaan door een advocaat. Maar die bijstand kan nogal wat kosten. Als je uiteindelijk […]

Nieuwe grenzen loonbeslag 2016

Op je loon kan niet zomaar loonbeslag worden gelegd. Slechts een gedeelte daarvan kan in beslag worden genomen. In het Staatsblad van 17 december 2015 werden de nieuwe grenzen voor loonbeslag gepubliceerd. Sinds 1 januari 2016 gelden de volgende grenzen: Gedeelte van het loon Percentage Maximaal bedrag tot en met 1.073 EUR 0 % 0 EUR […]

Nieuwe grenzen inzake loonbeslag

Op iemands loon kan niet zomaar beslag worden gelegd. Slechts een gedeelte daarvan kan in beslag worden genomen. In het Staatsblad van 24 december 2014 werden de nieuwe grenzen inzake loonbeslag gepubliceerd. Sedert 1 januari 2015 gelden de volgende grenzen: Gedeelte van het loon Percentage Maximaal bedrag tot en met 1.069 EUR 0 % 0 […]

Woonbonus bij herfinanciering

Mocht u het nog niet gemerkt hebben, het aantal aanvragen voor hypothecaire kredieten zit in de lift. In oktober 2014 was er sprake van een stijging van maar liefst 88 % ten opzichte van het jaar voordien (bron: FEBELFIN). Daarvoor zijn er twee evidente redenen: enerzijds zetten de historisch lage rentevoeten tal van huiseigenaars aan […]

Aangifte van schuldvordering

Op economisch vlak zijn het zware tijden. Over heel 2012 legden er in gans België niet minder dan 10.587 bedrijven de boeken neer. En ook dit jaar vielen er in Vlaanderen elke maand al zo’n 500 faillissementen te betreuren. Vooraleer die bedrijven failliet gingen, oefenden zij doorgaans nog wel economische activiteiten uit. Ze schreven facturen uit, incasseerden voorschotten en gingen verbintenissen […]