Welkom
Have an account? Log in or

Rechtsplegingsvergoeding 2016 gewijzigd

Rechtsplegingsvergoeding 2016 gewijzigd

De nieuwe tabel ‘rechtsplegingsvergoeding 2016’ is bekend! Sinds 1 juni gelden dus niet meer de oude bedragen, maar enkel nog de bedragen uit de nieuwe tabel ‘rechtsplegingsvergoeding 2016’.

 

Wat is de rechtsplegingsvergoeding?

Wie begint aan een procedure voor de rechtbank, laat zich meestal bijstaan door een advocaat. Maar die bijstand kan nogal wat kosten. Als je uiteindelijk gelijk krijgt van de rechter, kan je een stuk van deze kosten laten terugbetalen door de tegenpartij. Dat noemt men dan een rechtsplegingsvergoeding.

De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire vergoeding. Ze dekt maar zelden alle kosten die je hebt gehad. De verliezer moet deze aan jou betalen, bovenop de bedragen waarover de zaak gaat. Hoeveel precies, dat hangt af van het bedrag dat op het spel stond. Zelfs als een zaak niet over geld gaat, moet de verliezer een rechtsplegingsvergoeding betalen (dat noemt men de niet in geld waardeerbare zaken). 

In sommige gevallen kan de rechter afwijken van de opgelegd bedragen. Heeft de verliezende partij het financieel niet breed, dan de rechter de rechtsplegingsvergoeding verminderen. Is een zaak zeer complex, dan kan hij het bedrag ook verhogen.

 

Welke bedragen rechtsplegingsvergoeding 2016?

Hoeveel de rechtsplegingsvergoeding precies bedraagt, hangt af van het bedrag dat werd gevorderd en van de rechtbank. Bovendien worden deze bedragen met de tijd ook aangepast.

Hieronder vind je de bedragen van de rechtsplegingsvergoeding 2016.

bedragen rechtsplegingsvergoeding 2016

 

Tweedelijnsbijstand (pro deo)

Geniet de verliezende partij de tweedelijnsbijstand (en heeft hij of zij dus een pro deo-advocaat), dan gelden de minimumbedragen uit de tabel ‘rechtsplegingsvergoeding 2016’. De rechter kan ook meer toekennen, als het minimumbedrag tot een onredelijke situatie zou leiden (bijvoorbeeld als de zaak geen schijn van kans maakte en de verliezer toch een procedure begon).

Opgelet, wanneer de partij met een pro deo advocaat de zaak wint, gelden de gewone bedragen weer.

 

Strafzaken

Opgelet, de regels hierboven gelden voornamelijk in burgerlijke zaken, tussen twee particulieren of bedrijven. In strafzaken kunnen er afwijkende regels gelden.

Share Button

Comments are closed.