Welkom
Have an account? Log in or

Sneller een tweede kans na failissement

Betalingsmoeilijkheden faillissement

Sneller een tweede kans na failissement

Een nieuw soort faillissement vanaf 1 mei 2018?

Er staan grote verandering op til voor ondernemingen in moeilijkheden. Op 11 augustus 2017 werd een nieuw Boek XX van het Wetboek Economisch Recht afgekondigd. Dat nieuwe Wetboek, dat grote veranderingen aanbrengt aan het faillissement, treedt in werking op 1 mei 2018.

 

Vrije beroepen

De eerste opvallende wijziging is dat vrije beroepen – zoals dokters, architecten en advocaten – voortaan ook failliet zullen kunnen gaan. Vóór 1 mei 2018 was dat onmogelijk. Dat vrije beroepers ook failliet kunnen gaan, betekent dat ook advocaten en dokters dezelfde bescherming krijgen als andere onfortuinlijke ondernemers, uiteraard met oog voor het beroepsgeheim.

En niet alleen vrije beroepen kunnen voortaan failliet gaan. De nieuwe Insolventiewet wordt van toepassing op alle ‘ondernemers’. Daaronder vallen voortaan ook bestuurders van vennootschappen, VZW’s, voetbalkantines, kinderdagverblijven en zelfs iedereen die regelmatig een kamer verhuurt via AirBnB.

 

Makkelijker een tweede kans

Door de nieuwe Insolventiewet krijgen ondernemers voortaan ook makkelijker een tweede kans, zelfs als tijdens de faillissementsprocedure.

In de oude procedure moest de rechter telkens nagaan of de handelaar wel ‘verschoonbaar’ was. Was een handelaar verschoonbaar, dan moest hij de resterende schulden niet meer betalen. Daaraan waren echter wel voorwaarden verbonden: zo moest de handelaar onder meer ‘ongelukkig’ en ’te goeder trouw’ zijn.

Die verschoonbaarheid maakt plaats voor een nieuw systeem van ‘kwijtschelding’. Die kwijtschelding kan al aangevraagd worden vanaf de 6de maand na de opening van het faillissement (ook de verschoonbaarheid kon vroeger al na zes maanden worden aangevraagd).

Eenmaal de schulden zijn kwijtgescholden, kan de handelaar of ondernemer dus niet meer worden aangesproken voor eventuele restschulden. Hij kan dus veel makkelijker opnieuw beginnen.

Vergelijkbaar met de verschoonbaarheid vroeger, wordt de kwijtschelding automatisch toegekend als de gefailleerde ondernemer erom vraagt en als hij geen grove fouten heeft gemaakt die tot het faillissement hebben geleid.

 

 

Minnelijk akkoord

De nieuwe Wet heeft ook meer oog voor het minnelijk akkoord. Vroeger was zo’n minnelijk akkoord niet zo aantrekkelijk omdat bepaalde betalingen later alsnog konden worden teruggevorderd.

Een onderneming in moeilijkheden kan voortaan ook een beroep doen op een bemiddelaar. Die zal de onderneming begeleiden in het zoeken naar een minnelijke oplossing met de verschillende schuldeisers.

 

Opgelet

Als blijkt dat de zaakvoerders wisten (of had moeten weten) dat een faillissement onvermijdelijk was, maar hij bleef toch verder doen, dan kan hij daarvoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld.

 

Stil faillissement?

Het stil faillissement, waarbij een ondernemer in alle stilte het failissement kon voorbereiden, heeft het uiteindelijk niet gehaald.
Share Button

Comments are closed.