Welkom
Have an account? Log in or

Woonbonus bij herfinanciering

Woonbonus bij herfinanciering

Mocht u het nog niet gemerkt hebben, het aantal aanvragen voor hypothecaire kredieten zit in de lift. In oktober 2014 was er sprake van een stijging van maar liefst 88 % ten opzichte van het jaar voordien (bron: FEBELFIN).

Daarvoor zijn er twee evidente redenen: enerzijds zetten de historisch lage rentevoeten tal van huiseigenaars aan tot het herfinancieren van hun bestaande krediet, anderzijds wordt de woonbonus in 2015 aanzienlijk beperkt.

Voor wie reeds een hypothecaire lening heeft en deze gewoon wenst te herfinancieren, is er echter minder reden tot haast: het staat immers vast dat de woonbonus bij herfinanciering behouden blijft.

1. Woonbonus?

De belastingvermindering voor de enige en eigen woning of woonbonus is een belastingvermindering waardoor zowel kapitaalaflossing, betaalde intresten als betaalde premies voor de schuldsaldoverzekering van het netto belastbaar inkomen werden afgetrokken. Sedert 1 juli 2014 is de woonbonus Vlaamse materie.

De belastingvermindering gold voor de ganse looptijd van de lening.

Het maximale bedrag dat in 2014 kon worden afgetrokken, bedroeg 2.260,00 EUR. De eerste 10 jaar van de looptijd van het krediet werd dit bedrag verhoogd met 760,00 EUR en nog eens met 80 EUR indien u drie kinderen heeft.

In de hoogste belastingschijf, leverde een en ander dus al gauw een besparing op van 1.550,00 EUR.

2. Wijziging van de woonbonus

Met ingang van 1 januari 2015 wordt het systeem echter gevoelig gewijzigd. De eerste 10 jaar blijft het voordeel behouden op het oude basisbedrag (2.260,00 EUR), waardoor de verhoging als het ware verdwijnt. Na tien jaar wordt het basisbedrag zelfs verminderd met het bedrag van de eerdere verhoging, waardoor de belastingvermindering nog maar 1.500,00 EUR zou bedragen.  $

Bovendien verandert ook de aanslagvoet. Waar het voordeel vroeger kon oplopen tot 50 % van de belastingvermindering (in de hoogste schijf), wordt het belastingvoordeel voor de nieuwe contracten vastgelegd op het vast tarief van 40 %.

Voor lopende leningen kan het voordeel oplopen tot 50 procent. Voor de contracten vanaf 1 januari wordt het een vast percentage van 40 procent.

3. Het lot van de oude woonbonus bij herfinanciering

Volgens het regeerakkoord blijft de oude woonbonus slechts behouden voor bestaande contracten of leningen die nog dit jaar werden afgesloten. Wie bij de aankoop van een nieuwe woning nog onder het oude systeem wilde vallen, moest zich dus reppen. Voor 31 december 2014 diende immers niet alleen de lening te zijn afgesloten, ook de hypothecaire akte diende voor die datum te zijn verleden.

Wie herfinanciert bij de eigen bank, behoudt zonder enige twijfel zijn bestaande contract. Maar wat als een andere bank een interessanter voorstel doet? In dat geval wordt de bestaande hypotheek immers vervangen door een nieuwe hypothecaire inschrijving. De oude lening houdt in se op te bestaan. De vrees bestond dan ook dat het voordeel van de oude woonbonus bij herfinanciering bij een nieuwe bank, verloren ging. Is in dat geval dan nog wel sprake van een bestaand contract.

Minister van Begroting Turtelboom bevestigde dat ook in dat geval (verandering van bank) de oude woonbonus behouden blijft. Wel is het zo dat dit enkel geldt voor een loutere herfinanciering, met andere woorden als er geen bijkomend bedrag wordt geleend, aldus nog de minister.

Share Button

Comments are closed.