Welkom
Have an account? Log in or

Huur na scheiding

Huur na scheiding

Woonde u samen met uw partner in een huurwoning (gehuwd of wettelijk samenwonend), maar scheiden uw wegen, dan is de kans groot dat één van beiden in de gezinswoning blijft wonen, terwijl de andere eruit trekt. Maar wat gebeurt er met de huur na scheiding? Hoeft de andere daarvoor niets te doen? Kan hij plots niet meer worden aangesproken voor achterstallige huur? Even de verschillende situaties op een rijtje.

1. Beide partijen tekenden samen het huurcontract

In dit geval blijven beide partijen huurder zolang de huurovereenkomst loopt. Bovendien moet de opzeg van de huurovereenkomst (volgens artikel 215 § 2 van het Burgerlijk Wetboek) uitgaan van de twee partners samen. Diegene die vertrekt, kan dus niet zomaar onder het huurcontract uit.

In dit geval moeten de twee partners samen de huur na scheiding opzeggen, waarna één partij met de verhuurder een nieuw huurcontract kan afsluiten. Ofwel moet een regeling worden uitgewerkt met de verhuurder. Deze regeling zet je ook best op papier.

Weet echter dat het opzeggen van de huur aan bepaalde voorwaarden verbonden is. Er moet een minimum opzegtermijn worden gerespecteerd en de verhuurder maakt in bepaalde gevallen ook aanspraak op een opzegvergoeding.

2. Een van de partijen huurde alleen, maar de andere ging mee in de huurwoning wonen

Het komt vaak voor dat één van beiden aanvankelijk alleen woonde en dat de partner nadien mee in de huurwoning komt wonen. Maar zelden zal de nieuwe partner de huurovereenkomst mee ondertekenen. Dit betekent echter niet dat er met de nieuwe partner geen rekening moet worden gehouden. Ook in dit geval zegt artikel 215 § 2 B.W. dat de huur moet worden opgezegd door beide partners samen en dat de verhuurder steeds dient te betekenen aan beide partners.

Na de scheiding liggen de zaken echter anders: omdat de nieuwe partner – degene die er het laatst bijkwam – niet wordt vermeld in het contract, is hij contractueel gezien geen huurder. En omdat hij intussen gescheiden is van de andere huurder, is hij ook wettelijk gezien geen mede-huurder meer. Deze partner kan dan ook niet worden aangesproken voor huurachterstallen die ontstonden na de echtscheiding. Huurachterstallen van voor de echtscheiding moet hij daarentegen wel mee betalen.

Vertrekt de partner die het huurcontract wel ondertekende, dan blijft deze ook na de scheiding gebonden door de huurovereenkomst. De andere partner heeft in dat geval echter geen contract en sluit best zo snel mogelijk een nieuw contract af met de verhuurder.

Let op! Deze regeling geldt enkel voor oudere contracten, gesloten voor 1 januari 2019. Contracten gesloten na 1 januari 2019 vallen onder het nieuwe Huurdecreet. Wat verandert, lees je hier.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.