Welkom
Have an account? Log in or

Kind erkend: wat betekent dat voor de erfenis?

Kind erkend: wat betekent dat voor de erfenis?

Kind erkend. Wat betekent dat voor de erfenis?

Magda R.

Mijn zoon had een tijd geleden een korte relatie met een meisje. Het meisje geraakte zwanger maar mijn zoon heeft dat kind nooit erkend.

Enkele jaren na de geboorte, heeft de huidige partner dat kind erkend.

Hoe zit het nu met de erfenis? Heeft dit kind recht op een deel van mijn nalatenschap of die van zoon?

 

Dag Magda

Ook in België hangt het erfrecht in grote mate samen met de afstamming.

Afstamming

Ben je getrouwd, dan zijn de zaken heel eenvoudig. De man van de moeder wordt  verondersteld de vader te zijn van alle kinderen die tijdens het huwelijk (en tot 300 dagen daarna) geboren worden.

Ben je niet getrouwd, dan speelt dat vermoeden natuurlijk niet. Wil je in dat geval een wettelijke vader aanduiden, dan moet die het kind erkennen. Door de erkenning ontstaat er een juridische band van afstamming en heb je dezelfde rechten en plichten ten opzichte van het kind als de moeder.

Een erkenning gebeurt met een eenvoudige verklaring voor de burgerlijke stand. Enkel wanneer het kind meer dan 12 jaar oud is, moet het ook akkoord gaan met de erkenning.

Alleen… hoeft degene die het kind erkent, helemaal niet de natuurlijke vader te zijn. Elke man (of vrouw) kan een kind erkennen, zelfs zonder dat er sprake is van een biologische band.

 

Erkenning betwisten

Het kan ook gebeuren dat het kind zich niet neerlegt bij die erkenning. Of dat het ontdekt dat zijn juridische vader helemaal niet zijn echte vader is.

Nochtans is het niet zo makkelijk om een erkenning ongedaan te maken. Zo makkelijk als je een kind kan erkennen, zo moeilijk is het om daar achteraf op terug te komen. Een erkenning ongedaan maken kan trouwens enkel met een gerechtelijke procedure.

En vooraleer je die procedure kan opstarten, moet je ook een aantal hindernissen nemen.

De moeder met de vordering instellen binnen het jaar na de geboorte. De erkenner moet de vordering instellen binnen het jaar nadat hij ontdekt dat hij niet de vader is. De biologische  vader binnen het jaar dat hij ontdekt dat hij wel de vader is.

Het kind zelf kan de erkenning maar betwisten zodra hij 12 jaar is en ten laatste voordat het kind 22 jaar oud is. Door de zaak rond Delphine Boël is die leeftijdsgrens van 22 jaar echter steeds meer onder druk komen te staan. Daardoor bestaat de kans dat het kind ook na 22 jaar de erkenning nog kan betwisten.

Daarnaast kan je de erkenning ook niet aanvechten als er ‘bezit van staat’ is. Heeft de juridische (niet de biologische) vader zich altijd gedragen als de echte vader van het kind, dan is er bezit van staat. Ook deze voorwaarde staat steeds meer onder druk. Daardoor zou je zelfs ingeval van ‘bezit van staat’ een erkenning kunnen betwisten.

Eenmaal de erkenning van de baan is, kan het kind de vaderschapsband op eender welke manier laten vaststellen. Zelfs als de echte vader weigert om DNA af te staan.

En eenmaal het vaderschap vaststaat, maakt het kind vanzelfsprekend ook aanspraak op de erfenis

 

Zelf een vraag stellen? Neem dan contact op.

Share Button

Comments are closed.