Welkom
Have an account? Log in or

Korte handelshuur: nieuw sinds 1 september 2016

Korte handelshuur

Korte handelshuur: nieuw sinds 1 september 2016

Goed nieuws voor pop-upstores en -restaurants. Sinds 1 september is het mogelijk om contracten af te sluiten voor een korte handelshuur. Het gaat dan om contracten van een jaar of minder.

Er werd al een tijdje over gespeculeerd, maar eindelijk is het dan zover. Voortaan hoeft een handelshuur niet meer voor 9 jaar te worden aangegaan. Ook een korte handelshuur (voor een jaar of minder) behoort nu tot de mogelijkheden. Daarmee wil de wetgever vooral de pop-upstores een wettelijk kader bieden.

Opgelet, deze contracten voor korte handelshuur vallen niet onder de bescherming van de handelshuurwet. Er gelden dus licht andere regels dan u gewoon bent.

Een contract voor korte handelshuur eindigt bijvoorbeeld automatisch op de voorziene einddatum. De huurder kan het contract ten allen tijde opzeggen, met een opzegtermijn van 1 maand. Het contract kan ook altijd in gezamenlijk overleg worden beëindigd.

De partijen kunnen er ook voor kiezen om de overeenkomst voor korte handelshuur te verlengen. De maximumduur van deze overeenkomsten blijft echter wel 1 jaar.

Wordt het pand verkocht, dan kan de huurder niet worden uitgezet. Het huurcontract blijft dus verder lopen, zij het dan met de nieuwe eigenaar.

Omwille van de korte duur kan het contract niet worden overgedragen. Ook onderverhuring is onmogelijk.

Al deze regels moeten strikt worden nageleefd. Is dat niet het geval, dan wordt de gewone Handelshuurwet toepassing. Zij is namelijk van dwingend recht. Dat betekent onder meer een minimumduur van van 9 jaar.

Opgelet, ook vroeger hoorde een handelshuur voor minder dan 9 jaar tot de mogelijkheden, zij het dan dat enkel de huurder dit recht kon inroepen. Werd een contract afgesloten voor minder dan 9 jaar, dan kon de huurder (en enkel hij) kiezen:

  • verder huren voor de wettelijke duur van 9 jaar
  • de overeenkomst laten eindigen op de voorziene einddatum in het contract
Share Button

Comments are closed.