Welkom
Have an account? Log in or

Mag je je huurwoning onderverhuren via Airbnb?

airbnb-logo

Mag je je huurwoning onderverhuren via Airbnb?

Het Laatste Nieuws, Het Nieuwsblad, De Morgen, De Standaard, De Redactie, … Vrijwel alle Vlaamse kranten vroegen zich af of onderverhuren via Airbnb voortaan verboden zou zijn. Aanleiding was het verbod van de Brugse vrederechter om (een deel van) een huurappartement aan te bieden via het bekende verhuurplatform.

Betekent dit vonnis nu het einde van Airbnb in België, zoals hier en daar werd gesuggereerd? Zal het binnenkort onmogelijk zijn om een deel van je huurwoning te verhuren? Zo’n vaart zal het waarschijnlijk wel niet lopen. Mocht Airbnb al verzwakken in België, dan zal het alvast niet aan dat ene vonnis liggen. En daar zijn verschillende redenen voor.

 

Precedent?

Ten eerste is een vonnis in België niet bindend voor een andere rechter. Zelfs niet wanneer dat vonnis van een ‘hogere’ rechtbank komt (een tweede cassatiearrest daargelaten). De bindende precedentenwerking – zoals die pakweg in de VS bestaat – kennen we in België niet. Morgen kan een andere vrederechter in een gelijkaardige zaak dus probleemloos een andere beslissing nemen.

 

Contract?

Ten tweede was het vonnis van de Brugse vrederechter ook helemaal niet zo spraakmakend,… wat de kranten daarover ook mogen beweren.

Het vonnis drukt het als volgt uit: “de huurwoning mag contractueel alleen gebruikt worden als private woning. (…) Het doorverhuren van een deel van de woning tegen betaling is daar in strijd mee“.

Wat de kranten collectief over het hoofd lijken te zien, is het woordje ‘contractueel’. Het was dus niet de wet, maar het huurcontract dat de huurder verbood de huurder de woning door te verhuren. Dat de huurder zich moet houden aan het contract dat hij ondertekende, is niet meer dan logisch.

Ook daar dus weinig dat de wenkbrauwen doet fronsen.

 

Woninghuurwet

Maar wat staat er dan wel in de wet? Mag je je huurwoning doorverhuren via Airbnb of niet? Het hangt ervan af.

Je woont niet zelf in de woning

Woon je niet zelf in je huurwoning, dan mag je de woning niet doorverhuren aan iemand die er zijn hoofdverblijfplaats van wil maken, zeg maar: iemand die er wil gaan wonen (domiciliëren).

Je mag de woning in dat geval dus wel doorverhuren aan iemand die er niet wil komen wonen. Een kort verblijf vormt dan geen enkel probleem.

Je woont wel zelf in de woning

Woon je wél zelf in een woning, dan is de Woninghuurwet van toepassing. En die laat je principieel wél toe om een deel van de woning onderverhuren (art. 4). Op voorwaarde dat je zelf ook in de woning blijft wonen. De woning in haar geheel onderverhuren of doorverhuren (al dan niet via airbnb), mag dan weer niet.

Bovendien stelt de Woninghuurwet nog enkele voorwaarden:

  • je kan maar onderverhuren of doorverhuren zolang je zelf huurt
  • je moet de onderhuurder dus  op de hoogte brengen van je eigen huurovereenkomst
  • als de hoofdhuur afloopt, moet je ook de onderhuur beëindigen

en last but not least:

  • je hebt de toestemming van de verhuurder nodig.

 

Contractuele vrijheid

En daar wrong precies het schoentje in de zaak voor de Brugse vrederechter. De huurder had helemaal geen toelating gekregen van de verhuurder om de woning onder te verhuren.

Het moet gezegd: de Woninghuurwet mag de onderverhuur dan wel principieel toelaten, de meeste huurcontracten voorzien dan weer wel in een uitdrukkelijk verbod. Is zo’n verbod niet opgenomen én geeft de verhuurder toelating (al dan niet stilzwijgend), dan blijft onderverhuring principieel mogelijk.

Stellen dat je in geen enkel geval je huurwoning nog kan onderverhuren, is dus misschien wat overdreven.

Share Button

Comments are closed.