Welkom
Have an account? Log in or

Mag een verhuurder huisdieren verbieden

Mag een verhuurder huisdieren verbieden?

Mag een verhuurder huisdieren verbieden

Mag een verhuurder in de huurwoning huisdieren verbieden? Wie in een huurwoning woont, heeft zich de vraag ongetwijfeld al wel eens gesteld. Het recht is niet zo duidelijk.

Contract?

De huurder en de verhuurder zijn vrij om in hun huurovereenkomst te schrijven wat ze willen. Wel zijn er een aantal zaken waarover de partijen niet kunnen beslissen. Dat zijn dan bepalingen van ‘dwingend recht’. Er bestaan echter geen dwingende bepalingen over huisdieren. Daarover laat de wet de partijen dus de vrije keuze.

De verhuurder mag een huurder dus perfect verbieden om huisdieren te houden. De huurder van zijn kant is vrij om een andere woning te zoeken, waar huisdieren wel zijn toegestaan.

Ondertekent de huurder toch een huurcontract dat huisdieren verbiedt, dan moet hij dat contract in principe nakomen. Voor de partijen heeft een overeenkomst namelijk dezelfde waarde als de wet.

Dus mag een verhuurder huisdieren verbieden?

Da’s dan duidelijk, zou je denken? Tot je de rechtspraak erop naleest. Nogal wat rechters beschouwen een huisdier namelijk als een stuk van je privéleven, dat wordt beschermd door het Verdrag van de Rechten van de Mens. En met je privéleven heeft de verhuurder zich niet te moeien.

Meer nog, volgens het Burgerlijk Wetboek moet de verhuurder aan de huurder het ‘rustig genot’ verlenen van de huurwoning. Het verbod om huisdieren te houden, zou dus niet alleen het Verdrag van de Rechten van de Mens, maar ook het Burgerlijk Wetboek schenden.

De rechter zal dus niet zomaar rekening houden met eender welk verbod op huisdieren. Bij het beoordelen van een verbod houdt hij daarentegen wel rekening  met de specifieke omstandigheden. Is de woning wel geschikt om huisdieren te houden. Een onaangepaste omgeving of zware overlast kunnen dus wel een reden zijn om het verbod af te dwingen en zelfs voor een ontbinding van de overeenkomst. Een verbod op huisdieren wordt ook makkelijker aanvaard als het verbod zich beperkt tot bepaalde dieren (bv. grote of gevaarlijke honden) en het verbod ook gemotiveerd wordt (verbod van de VME, architecturale tuin, dure binnenhuisinrichting, kleine oppervlakten, …)

Opgepast! Het gaat hier enkel over een deel van de rechtspraak. Andere rechters hebben dan weer geen enkel probleem met een huurcontract dat huisdieren verbiedt. In geen enkel geval zal de vrederechter een huurder het huis uitzetten enkel omdat deze huisdieren houdt.

Opgepast(2)! In geen enkel geval mag jouw huisdier de andere huurders in hetzelfde gebouw hinderen. Heb je een gevaarlijke of luidruchtige hond, dan zou de rechter er dus wel eens anders over kunnen oordelen.

Opgepast(3)! Dat de verhuurder geen huisdieren kan verbieden, betekent evenmin dat je de huurwoning mag beschadigen. Als je huisdier de huurwoning beschadigt, kan je nog altijd worden veroordeeld om de schade te vergoeden.

Share Button

Comments are closed.