Welkom
Have an account? Log in or

Geld geleend aan een vriend

Geld geleend aan een vriend

Davina N.

Mijn man heeft een aantal jaren geleden geld geleend aan een vriend. Ze hebben onderling zelf een contract opgesteld en ondertekend. Aanvankelijk heeft die persoon wat terug betaald maar is dat toen gestopt. Mijn man heeft vele malen geprobeerd contact op te nemen om zijn geld terug te krijgen. Telkens werden er loze beloftes gedaan en tot op heden nog geen geld te zien. Wat moeten we verder doen om op relatief snelle wijze zijn geld terug te krijgen. Het gaat hier wel om een groot bedrag.
Mvg

 

Dag Davina

Geld lenen aan een vriend is eigenlijk nooit een goed idee. Toch geleend aan een vriend? Zo krijg je je geld terug.

Contract?

De eerste belangrijke vraag: is er een contract? Wettelijk gezien is een schriftelijk contract niet verplicht, maar het helpt wel achteraf. Is er een geschreven contract (in tweevoud) dan is er alvast geen discussie over het bedrag, de termijn, …

Heb je geen contract opgemaakt, zorg dan ten minste voor een handgeschreven schuldbekentenis achteraf. Zorg dat minstens het bedrag en de vermelding “goed voor” met de hand geschreven zijn.

Heb je geen contract en geen (correcte) schuldbekentenis, dan moet je de lening op een andere manier bewijzen, bijvoorbeeld door een gedeeltelijke terugbetaling…

 

Lener betaalt niet

En wat als de vriend dan niet terugbetaalt? Wat kan je dan doen?

Eerst moet je zeker zijn terugbetalingstermijn verstreken is. Is er geen termijn overeengekomen, dan kan de rechter uitstel toestaan, al naargelang de omstandigheden.

Is de termijn voor terugbetaling wél verstreken of wacht je al erg lang, dan verstuur je best een aangetekende brief. Beschrijf daarin zo duidelijk mogelijk wanneer de lening werd aangegaan, hoeveel je uitleende, wanneer je vriend moest terugbetalen enzovoort.

Geef ook een duidelijke termijn wanneer je het geld ten laatste op je rekening verwacht. Vermeld ook dat je naar de rechtbank zal stappen als die termijn niet wordt nageleefd.

Betaalt je vriend dan nog niet terug, dan kan je naar de vrederechter. Tenminste als de lening niet meer dan 5.000 EUR bedraagt. Anders moet je naar de Rechtbank van eerste aanleg.

 

Een modelbrief of -document nodig? Zelf een vraag stellen? Neem contact op!

 

Share Button

Comments are closed.