Welkom
Have an account? Log in or

Verkeerde prijs

Verkeerde prijs

Hoewel het tegenwoordig minder frequent gebeurt, is het fenomeen de wereld nog niet uit: een product in de winkelrekken of een reclamefolder lijkt wel heel laag geprijsd…. tot je aan de kassa komt. Daar blijkt dat het gaat om een verkeerde prijs. Het uitzonderlijke koopje gaat jammer genoeg niet door.

Ook de webwinkel bol.com bevindt zich momenteel in dergelijk lastig parket. Een product met een waarde van enkele honderden euro’s was tijdelijk geprijsd aan 6,99 EUR. Te mooi om waar te zijn, zo bleek. De klanten die het huisje bestelden, kregen een waardebon toegestuurd… en de melding dat de bestelling werd geannuleerd omwille van een verkeerde prijs.

Maar wat wat zegt de wet? Heeft bol.com het bij het rechte eind.

Er bestaat een verschil tussen een reclamefolder en de prijs die wordt geafficheerd in de winkel.

Reclamefolders

Bij reclamefolders houdt de winkelier in kwestie vaak een stok achter de deur. De reclamefolder in kwestie vermeldt immers maar al te vaak dat de daarin vermelde prijzen gelden onder voorbehoud van vergissing.

Wanneer de folder in kwestie deze vermelding niet bevat, werd vroeger algemeen aangenomen dat het niet om een bindend aanbod ging. Aan een foute prijsaanduiding in een folder kon men dus vrijwel geen rechten ontlenen.

Tegenwoordig wordt evenwel aangenomen dat reclame bindend is, wanneer die reclame alle essentiële elementen van een overeenkomst bevat. Ook bepaalde reclame kan dus als een bindend aanbod worden beschouwd.

Prijsaanduiding in de winkel

Anders is het voor een prijsaanduiding in de winkel. Een prijsaanduiding in een winkel wordt immers altijd als een bindend aanbod beschouwd. De prijsaanduiding is bovendien ook wettelijk verplicht.

Wordt het aanbod aanvaard door de klant, dan komt er een overeenkomst tot stand die de beide partijen – winkel en klant – tot wet strekt (1134 B.W.). Aan de kassa heeft u dus recht op de lagere geafficheerde prijs. Winkels die vaak zulke vergissingen maken, kunnen daarvoor bovendien worden bestraft.

En nu?

Moet bol.com dan toch leveren aan de lagere prijs. Er zijn verschillende redenen om aan te nemen van niet.

1. In de eerste plaats zal bol.com zich beroepen op haar Algemene Voorwaarden. Artikel 4.2 van die Algemene Voorwaarden vermeldt uitdrukkelijk: “Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de ondernemer niet”. Op de betalingspagina staat dan weer volgende vermelding: “Als u op ‘Naar betalen’ klikt, gaat u akkoord met de Algemene verkoopvoorwaarden van bol.com.”

De klant die een product van bol.com koopt en betaalt, wordt dus verondersteld uitdrukkelijk in te stemmen met de algemene voorwaarden. En dus ook met artikel 4.2.

Veel zal dus afhangen van de vraag of het gaat om een “kennelijke” vergissing of fout.

2. Bovendien geldt een foute prijsaanduiding al evenmin in het geval van een flagrante vergissing. Wat flagrant is voor de één, is dat misschien niet voor de ander, maar vast staat alleszins dat een korting van meer dan 95 % doorgaans als een flagrante vergissing kan/zal worden beschouwd.

3. Ten derde kan bol.com zich vermoedelijk ook beroepen op het nagelnieuwe Wetboek Economisch Recht (W.E.R.) dat in werking trad op 31 mei 2014. Het artikel 116 van het boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het W.E.R. verbiedt namelijk principieel om een goed met verlies te verkopen. Nu het verkopen van een product aan minder dan 5 % van de normale prijs voor bol.com meer dan waarschijnlijk een verlies betekent, kan bol.com het product in kwestie dus zelfs niet verkopen aan de geafficheerde prijs.

Dat het product in kwestie werkelijk zal worden verkocht aan de lage prijs, valt dus te betwijfelen. Maar inmiddels zit bol.com wel in nauwe schoentjes. Niet alleen lokt elke vergissing telkens heel wat boze reacties uit, bovendien is het lang niet de eerste keer dat bol.com zich op dergelijke wijze vergist.

Het is afwachten of voor zulke vergissingen in de toekomst ook boetes zullen worden opgelegd.

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.