Welkom
Have an account? Log in or

Vrederechter bevoegd voor zaken tot 5.000 EUR

Vrederechter bevoegd voor zaken tot 5.000 EUR

Vrederechter bevoegd voor zaken tot 5.000 EUR

Vanaf 1 september 2018 wordt de vrederechter bevoegd voor zaken tot 5.000 EUR in plaats van 2.500 EUR.

Stel: u hebt een particuliere klant die zijn facturen niet betaalt. Het bedrag van die facturen bepaalt welke rechter bevoegd is. Voor zaken tot 2.500 EUR kan u momenteel nog terecht bij de vrederechter. Vanaf 2.500 EUR moet u naar de rechtbank van eerste aanleg.

Maar dat verandert vanaf 1 september 2018.

Vanaf die datum wordt de vrederechter bevoegd voor zaken tot 5.000 EUR.

Om de waarde van de vordering te berekenen, rekent u het bedrag van de (onbetaalde) factuur, verhoogd met het schadebeding en de contractuele interesten  tot de datum van de dagvaarding. Kijk hiervoor uw algemene voorwaarden na.

Gerechtskosten en de rechtsplegingsvergoeding tellen niet mee om de waarde van de vordering te berekenen.

 

Welke vrederechter?

De waarde van de vordering bepaalt de zogenaamde materiële bevoegdheid. Daarnaast is er ook nog de territoriale bevoegdheid. Die bepaalt bij welke vrederechter u uw zaak moet inleiden.

Om te weten welke vrederechter bevoegd is, heeft u de keuze uit:

  • de rechter van de woonplaats van de verweerder(s)
  • de rechter van de plaats waar de verbintenissen is ontstaan of moet worden uitgevoerd.
  • de rechter van de woonplaats gekozen voor de uitvoering van de akte
  • de rechter van de plaats waar de gerechtsdeurwaarder heeft gesproken tot de verweerder in persoon indien noch de verweerder noch in voorkomend geval één van de verweerders een woonplaats heeft in België of in het buitenland.

Concreet heeft u dus de keuze tussen de woonplaats van de klant, de plaats van levering, de plaats gekozen in de algemene voorwaarden. Maar wilt u helemaal zeker zijn, dan kiest u best voor de woonplaats van de klant.

 

Let op! Enkel particuliere klanten!

Opgelet, het vredegerecht is een burgerlijke rechtbank. De vrederechter is dus enkel bevoegd voor procedures tegen particulieren. Voor geschillen met leveranciers en andere handelaars, moet u naar de rechtbank van koophandel, ongeacht het bedrag.

Vanaf 1 november wordt de bevoegde rechtbank de ondernemingsrechtbank.

Share Button

Comments are closed.