Welkom
Have an account? Log in or

Corona ouderschapsverlof: RVA verduidelijkt

Corona ouderschapsverlof: RVA verduidelijkt

De ministerraad heeft afgelopen zaterdag 2 mei 2020 een beslissing genomen over het corona ouderschapsverlof (‘coronaverlof’).

Dit corona ouderschapsverlof laat het toe aan werknemers, die ten minste 1 maand verbonden zijn door een arbeidsovereenkomst met hun werkgever en met zijn akkoord, hun arbeidsprestaties te verminderen met 1/5 of 1/2 voor hun kind dat de leeftijd van 12 jaar nog niet heeft bereikt. De leeftijdsvoorwaarde van 21 jaar voor het gehandicapt kind is in bepaalde specifieke gevallen niet van toepassing. Het verlof kan ook opgenomen worden door de adoptieouders en de pleegouders.

Let op! Het is op dit moment nog niet mogelijk om het corona-ouderschapsverlof aan te vragen bij de RVA. Dat kan voorlopig enkel nog maar bij de werkgever.

Voordelen

– Het corona-ouderschapsverlof wordt niet in rekening gebracht van het krediet van het gewone ouderschapsverlof. Het gaat dus om een bijkomend verlof.
– De (bruto)onderbrekingsuitkeringen zijn iets hoger dan voor het gewone ouderschapsverlof (25% meer).
– De aanvraagprocedure is een stuk korter dan voor het gewone ouderschapsverlof. De werknemer moet zijn werkgever 3 werkdagen vooraf op de hoogte brengen. Ook een kortere termijn kan in onderling akkoord overeengekomen worden.
– Dit verlof kan worden opgenomen in een doorlopende periode tot het einde van de maatregel, of in maanden of weken, al dan niet opeenvolgend.
– De werknemers die momenteel een gewoon ouderschapsverlof opnemen, kunnen enerzijds hun lopend verlof omzetten in een corona-ouderschapsverlof (bv. een 1/2 gewoon ouderschapsverlof in een 1/2 corona-ouderschapsverlof) of anderzijds hun lopend gewoon ouderschapsverlof tijdelijk schorsen en een corona-ouderschapsverlof vragen (bv. voltijds gewoon ouderschapsverlof schorsen voor een 1/2 corona-ouderschapsverlof).

Duur van de maatregel

Het corona-ouderschapsverlof kan opgenomen worden in de periode van 1 mei tot en met 30 juni 2020.

Heb je nog bijkomende vragen over het corona ouderschapsverlof of over deze bijdrage: stel ze via het contactformulier. 

Bron:  Het corona-ouderschapsverlof, persbericht RVA

Share Button

Comments are closed.