Welkom
Have an account? Log in or

Category Archives

HORECA: wat verandert er in 2018?

Een nieuw jaar brengt ook steevast ook heel wat verandering met zich mee. Dat is dit jaar niet anders. Wat veranderde er op 1 januari 2018? 1.     Flexijobs voor gepensioneerden en leerkrachten Op 29 december 2017 verscheen de fel besproken Programmawet eindelijk in het Belgisch Staatsblad. Die Programmawet breidde de flexijobs uit naar tal van andere […]

Deeltijds werken: wat veranderde er op 1 oktober?

Op 1 oktober 2017 stegen de lonen in de sector horeca met 0,5 %. Maar dat was lang niet de enige verandering. Ook de regels rond deeltijds werken werden vanaf 1 oktober 2017 ingrijpend gewijzigd. Welk effect heeft de Wet Wendbaar en Werkbaar Werk (kortweg: Wet Peeters) op  deeltijds werken. Arbeidscontract Vanaf 1 oktober 2017 […]

Nieuwe administratieve instructies RSZ gepubliceerd

Nieuwe administratieve instructies RSZ gepubliceerd De tweede maand van elk kwartaal publiceert de RSZ een nieuwe versie van de zogenaamde administratieve instructies. Wat is er nieuw (voor de sector Horeca)?   1. Studenten Sinds 1 januari 2017 worden de studenten onder solidariteitsbijdrage nog slechts aangegeven met uren in plaats van dagen. Studenten beschikken per kalenderjaar […]

Ziek tijdens verlof

Ziek tijdens verlof, wat met je vakantiedagen?

Volgens en Nederlands onderzoek is één op de dertig ziek bij het begin van zijn of haar verlof. Ben je ziek tijdens verlof, dan moet je volgens een arrest van het Europees hof je vakantiedagen later recupereren. Maar hoe zit het nu precies in België?   Ziek tijdens verlof Volgens een recent Nederlands onderzoek is één op dertig […]

Studentenarbeid uitgebreid

Studentenarbeid uitgebreid vanaf 1 januari 2017

Vanaf 1 januari 2017 wordt de studentenarbeid uitgebreid. Vanaf dan zal een student geen 50 dagen, maar wel 475 uren per jaar kunnen werken zonder sociale bijdragen te betalen.  Studentenarbeid uitgebreid vanaf 1 januari 2017 De ministerraad besliste op 7 juli 2016 dat studentenarbeid uitgebreid wordt. Studenten zullen binnenkort 475 uren per jaar mogen werken zonder […]

Werkgeversbijdragen eerste aanwerving permanent verlaagd

VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN WERKGEVERSBIJDRAGEN 2016 begint met groots nieuws: een verlaging van werkgeversbijdragen eerste aanwerving. Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven, kunnen genieten van een levenslange vrijstelling van sociale werkgeversbijdragen op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om zoveel mogelijk zelfstandigen te helpen om een […]

Mijn werknemers staken. Wat nu?

Mijn werknemers staken. Wat nu? Met maar liefst 3 aangekondigde syndicale acties in het verschiet, is het thema staking actueler dan ooit. Waaraan mag u zich als werkgever verwachten tijdens de aangekondigde acties. En welke rechten en plichten hebben de werknemers? 1. De werknemers die staken De werknemers die staken, hebben geen recht op loon. […]