Welkom
Have an account? Log in or

Deeltijds werken: wat veranderde er op 1 oktober?

Deeltijds werken: wat veranderde er op 1 oktober?

Op 1 oktober 2017 stegen de lonen in de sector horeca met 0,5 %. Maar dat was lang niet de enige verandering. Ook de regels rond deeltijds werken werden vanaf 1 oktober 2017 ingrijpend gewijzigd.

Welk effect heeft de Wet Wendbaar en Werkbaar Werk (kortweg: Wet Peeters) op  deeltijds werken.

Arbeidscontract

Vanaf 1 oktober 2017 bent u niet meer verplicht om een papieren versie van het arbeidscontract bij te houden. Voortaan mag dat ook in digitale vorm. Als u nog inspectie over de vloer krijgt, volstaat het voortaan dat u de arbeidscontracten elektronisch kan tonen.

 

Arbeidsreglement

Zijn de uurroosters van uw werknemers niet opgenomen in hun contract, dan moeten deze minstens in het arbeidsreglement staan. Meer nog, werknemers konden tot voor kort enkel werken volgens een uurrooster dat was opgenomen in uw arbeidsreglement.

Ook dat verandert nu. Voortaan hoeft u niet langer elk mogelijk uurrooster op te nemen in uw arbeidsreglement. Voor deeltijds werken volstaat voortaan een ‘algemeen tijdskader’. Dat algemeen kader moet onder meer het vroegst mogelijke startuur en het laatst mogelijk einduur bevatten, maar ook de dagen waarop er mogelijks gewerkt wordt. Ook de manier waarop u de roosters aan uw werknemers bezorgt, moet daarin zijn opgenomen.

 

Uurrooster

Vervoerskosten 2017Stelde u deeltijdse werknemers tewerk, dan moest u hun uurrooster opnemen in het arbeidscontract of het arbeidsreglement (vast) of u moest de uren wekelijks op voorhand aanplakken (variabel).

Dat ‘aanplakken’ was heel letterlijk te nemen. Wie de uurrooster voor de variabele deeltijdse werknemers niet minstens 2 dagen op voorhand had uitgehangen, werd in vele gevallen ook effectief door de inspectie beboet. Ook al hadden de werknemers netjes een kopie van hun rooster per e-mail gekregen.

Die laatste optie wordt nu wettelijk geregeld. Voortaan volstaat het als u de werknemers hun uurrooster per e-mail bezorgt. Let wel: dat moet minstens 5 dagen op voorhand, tenzij u van het Paritair Comité voor het Hotelbedrijf (PC 302) toelating hebt gekregen om die termijn te verkorten tot 48 uur. (De Wet Peeters voorziet zelfs een mogelijkheid om deze termijn te verkorten tot 1 dag).

De mededeling van de uurroosters aan uw medewerkers moet u alleszins wel een jaar bewaren.

Afwijkingen

Werkte uw deeltijds personeel buiten de roosters (arbeidscontract of uurrooster), dan moest u een afwijkingsregister bijhouden en (laten) ondertekenen. Ook deze verplichting vervalt nu. Op voorwaarde dat u beschikt over een elektronisch tijdopvolgingssysteem, een registratiesysteem in overeenstemming met de nieuwe regels of een ander tijdopvolgingssysteem, zoals de geregistreerde kassa.

Meeruren

Wanneer een deeltijdse werknemer werkt buiten zijn uurrooster, is er trouwens niet altijd sprake van ‘overuren’. Afhankelijk van het soort contract mag een deeltijdse werknemer een beperkt aantal overuren presteren, waarvoor u geen overloon moet betalen. Dat noemt men de ‘kredieturen’. Ook het aantal kredieturen wijzigt enigszins.

Een deeltijds werknemer met vast uurrooster beschikt voortaan over 12 meeruren per maand. Een deeltijdse werknemer met een variabel uurrooster beschikt voortaan over 3 uur en 14 minuten per week, met een maximum van 168 uur per referteperiode.

En nu?

U hebt nog tot 1 april 2018 de tijd om uw arbeidsreglement aan te passen aan deze nieuwe regeling.

Share Button

Comments are closed.