Welkom
Have an account? Log in or

Toch nog (even) loon in cash in de sector Horeca

Studentenarbeid uitgebreid

Toch nog (even) loon in cash in de sector Horeca

Sinds 1 oktober 2016 mag het loon enkel nog per overschrijving of per bankcheque worden betaald. Betaling van het loon in cash is dan verboden. In de sector Horeca mag het loon wél nog cash worden betaald, al is het maar voor even.

Tot 1 oktober 2016 konden de sociale partners, werkgevers en vakbonden, per sector overeenkomen dat het loon wel nog cash mocht worden betaald. Ze moesten daarover een cao afsluiten of er moest een impliciet akkoord zijn.

Werkgeversfederatie Horeca Vlaanderen stelde voor om dergelijke cao af te sluiten.Omdat de vakbonden dwars lagen, kwam die uitzondering er uiteindelijk niet. Ook van een impliciet akkoord was er geen sprake. In andere sectoren, zoals die van de bakkers en de taxichauffeurs, hadden de vakbonden geen bezwaar tegen betaling van het loon in cash.

Omdat nogal wat ondernemers in de sector de gewoonte hadden hun (tijdelijk) personeel cash te betalen, meldde Horeca Vlaanderen dit gebruik aan het Paritair Comité. Door deze melding moet het Paritair Comité zich opnieuw buigen iver het verbod op loon in cash. Dat gebeurt op 16 november 2016.

Tot die tijd geldt er een gedoogperiode, waarin het loon toch nog cash mag worden betaald. Als de vakbonden op 16 november 2016 het gebruik in de sector betwisten – wat te verwachten valt – start een nieuwe overgangsperiode van 2 maanden. Daarna valt het doek onherroepelijk over het loon in cash. Concreet minstens tot en met 15 januari 2017 mag het loon toch nog cash worden betaald in de sector Horeca.

Vooruitziende werknemers doen er best aan hun werknemers nu al te informeren en zo snel mogelijk over te schakelen naar girale betalingen. Uiterlijk 15 januari 2017 is het naar alle waarschijnlijkheid immers gedaan met het loon in cash.  Vanaf dan mag het loon enkel nog per overschrijving of per bankcheque worden betaald. Wie het loon na die datum toch nog cash betaalt, riskeert niet alleen een boete (niveau 2), maar ook dat het loon dat cash werd betaald nog eens per overschrijving moet worden betaald.

Share Button

Comments are closed.