Welkom
Have an account? Log in or

Werkgeversbijdragen eerste aanwerving permanent verlaagd

Betalingsmoeilijkheden faillissement

Werkgeversbijdragen eerste aanwerving permanent verlaagd

VOLLEDIGE VRIJSTELLING VAN WERKGEVERSBIJDRAGEN

2016 begint met groots nieuws: een verlaging van werkgeversbijdragen eerste aanwerving. Vanaf 2016 en tot eind 2020 zullen alle werkgevers die een eerste werknemer aanwerven, kunnen genieten van een levenslange vrijstelling van sociale werkgeversbijdragen op deze eerste werknemer. Deze bepaling heeft tot doel om zoveel mogelijk zelfstandigen te helpen om een eerste werknemer aan te werven.

Als werkgever geniet je een volledige vrijstelling van de basiswerkgeversbijdragen op elke eerste werknemer die je tussen 1 januari 2016 en 31 december 2020 aanwerft. De vrijstelling blijft bovendien behouden gedurende de ganse tewerkstelling. Dat betekent dat, zolang de eerste werknemer in dienst blijft, je geen sociale bijdragen verschuldigd bent op diens loon.

EERSTE AANWERVING

Belangrijk is wel dat het gaat om een eerste aanwerving. Dat betekent dat je in de vier kwartalen die de aanwerving voorafgaan, nooit onderworpen bent geweest aan de RSZ. Met andere woorden: je mag in de vier voorgaande kwartalen geen enkele ander werknemers in dienst hebben gehad, ook als deze inmiddels al niet meer voor je werkt. Je kan de korting daarentegen wel genieten als je, de vier kwartalen die de aanwerving voorafgaan, enkel leerlingen of studenten hebt tewerkgesteld.

Belangrijk is hier ook het begrip van de Technische Bedrijfseenheid (TBE). Het volstaat namelijk niet alleen dat jezelf tot vier kwartalen terug geen personeel in dienst had. Minstens even belangrijk is dat de nieuwe werknemer niemand mag vervangen in de technische bedrijfseenheid waartoe u behoort. Voor wie recent een zaak heeft overgenomen, is het dus dubbel opletten geblazen.

Een voorbeeld om dat te verduidelijken: wanneer je bvba de handelszaak overneemt van een andere bvba, is het van belang dat ook de zaak die je overneemt, geen personeel in dienst had. Is dit wel het geval, dan is er sprake van een technische bedrijfseenheid en wordt het personeelslid dat je aanwerft, niet als een eerste aanwerving beschouwd. Je komt dan niet in aanmerking voor de vrijstelling of, erger nog, moet de vrijstelling die je hebt genoten, alsnog terugbetalen.

Twijfel je, stel jezelf dan de vraag of je netto beschouwd een nieuwe arbeidsplaats creëert? Is dat niet het geval, bijvoorbeeld omdat je kok de kok uit de vorige bvba vervangt, dan is de vrijstelling niet van toepassing.

VERLAGING WERKGEVERSBIJDRAGEN EERSTE AANWERVING IN 2015

Heb je je eerste personeelslid al in 2015 aangeworven, dan geniet je dezelfde vrijstelling, maar voor beperkte duur. Je krijgt de vrijstelling dan voor de resterende termijn van de vroegere regeling ‘eerste aanwerving’ (max. 5 jaar).

VERMINDERING VAN DE SOCIALE BIJDRAGEN VOOR DE 2DE TOT 6DE AANWERVING

Heb je reeds personeel in dienst, dan zal je merken dat de vrijstelling eerste aanwerving voor jou niet interessant is. Maar niet getreurd, ook voor jou belooft de taks shift een verlaging van de loonkost.

De vroegere vrijstelling voor de eerste tot vijfde werknemer verschuift als het ware naar de tweede tot zesde werknemer die je aanwerft. De voordelen die in 2015 reeds golden voor de 1ste, 2de, 3de, 4de en  5de aanwerving verschuiven dus naar respectievelijk de 2de, 3de, 4de, 5de en 6de aanwerving.

Wierf je de desbetreffende werknemer al aan in 2015, dan blijven de oudere verminderingen gewoon doorlopen voor de rest van de looptijd (max. 5 jaar).

Opgelet, dit betekent niet dat u hoegenaamd geen bijdragen meer moet betalen voor het aanwerven van een werknemer. Onder meer de bijdragen voor Jaarlijkse Vakantie, Fonds sluiting Ondernemingen, Asbestfonds  en tijdelijke werkloosheid blijven bestaan.

Ten slotte geven we ook graag mee dat de vrijstelling enkel van toepassing is op werknemers die minstens 27,5 % van een voltijdse tewerkstelling werken, dat stemt overeen met minstens 10u en 27 minuten per week. Bij deeltijdse tewerkstelling wordt de vrijstelling pro rata toegepast.

Een overzicht (bron: communiqué W. Borsus):

Eerste 5 kwartalen Volgende 4 kwartalen Laatste 4 kwartalen
1ste werknemer Geen bijdragen Geen bijdragen Geen bijdragen
2de werknemer 1550 EUR/kwart. 1050 EUR/kwart. 450 EUR/kwart.
3de werknemer 1050 EUR/kwart. 450 EUR/kwart. 450 EUR/kwart.
4de werknemer 1050 EUR/kwart. 450 EUR/kwart. 0 EUR/kwart.
5de werknemer 1000 EUR/kwart. 400 EUR/kwart. 0 EUR/kwart.
6de werknemer 1000 EUR/kwart. 400 EUR/kwart. 0 EUR/kwart.

 

Share Button

Comments are closed.