Welkom
Have an account? Log in or

Meer sluitingsdagen, minder kosten?

zaak open openingsuren

Meer sluitingsdagen, minder kosten?

Hoe een extra sluitingsdag u meer opbrengt dan u denkt!

Met de komst van de witte kassa denken steeds meer horecaondernemers eraan om hun zaak een extra dag te sluiten. In tegenstelling tot vroeger is het economisch niet meer te verantwoorden om uw zaak open te houden op dagen of uren dat er nauwelijks klanten langskomen. Maar wist u dat een extra sluitingsdag niet per se een verlies aan inkomsten hoeft te betekenen? Integendeel, die extra sluitingsdag biedt heel wat interessante voordelen. We leggen u uit de welke.

Kassakorting

De invoering van de witte kassa ging gepaard met heel wat zogenaamde flankerende maatregelen. Eén van die maatregelen was de invoering van de zogenaamde “Doelgroepvermindering Vaste Werknemers in de Horeca”, beter bekend als de (witte) kassa-korting.

Heeft u een geregistreerde kassa, dan krijgt u een korting op uw patronale RSZ-bijdragen van 500 EUR per werknemer per kwartaal. Is de werknemer in kwestie jonger dan 26 op de laatste dag van het kwartaal, dan bedraagt de korting zelfs 800 EUR.

“Da’s interessant”, zou u denken. Maar natuurlijk krijgt u deze korting niet zomaar. Ten eerste moet u van al uw personeelsleden – dus ook degene waarvoor u geen korting krijgt – de aanwezigheid registreren in de geregistreerde kassa. Bovendien krijgt u de korting voor maximaal 5 werknemers. Ten slotte – en daar knelt vaak het schoentje – is deze korting enkel van toepassing op uw voltijdse krachten.

En precies daar kan een andere korting u misschien helpen: de “Doelgroepvermindering Collectieve Arbeidsduurvermindering en Vierdagenweek”.

Collectieve arbeidsduurvermindering

Sinds 2001 bedraagt een voltijdse werkweek – ook in de sector Horeca – 38 uur per week. U kan uw wekelijkse arbeidsduur ook op 39 of 40 uren per week brengen, op voorwaarde dat u uw personeel respectievelijk 6 of 12 recuperatiedagen gunt (recup, ADV-dagen).

Dit zijn echter de maxima. U kan in uw arbeidsreglement gerust bepalen een lagere grens voor voltijdse arbeidsduur opnemen. Met andere woorden: u kan gerust bepalen dat een voltijdse werknemer in uw onderneming geen 38, maar slechts 37 uur of minder per week werkt.

Waarom u dat zou doen, vraagt u zich af? Omdat dat u financieel bijzonder voordelig kan uitkomen.

Vermindert u de collectieve arbeidsduur in uw onderneming naar 37 of zelfs 36 uur, dan krijgt u immers een korting op uw patronale bijdragen. Vermindert u daarnaast ook het aantal werkdagen van 5 naar 4 werkdagen, dan krijgt u er nog eens een RSZ-korting bovenop!

U kan de arbeidsduur of het aantal werkdagen verminderen voor al uw werknemers of voor een deel van uw personeel (bv. voor alle arbeiders, enkel voor uw keukenpersoneel, of voor al uw 50-plussers). Een aanpassing van uw arbeidsreglement volstaat.

Voor elke werknemer waarvoor u het aantal uren vermindert, ontvangt u een korting van 400 EUR per kwartaal. Voor elke werknemer waarvoor u bovendien ook het aantal werkdagen per week vermindert, krijgt u nog eens een bijkomende korting van 600 EUR per kwartaal.

Hoe lang?

Hoe lang u deze korting krijgt, hangt af van het aantal uren waarmee u uw voltijdse werkweek vermindert:

  • Gaat u naar een arbeidsduur van 37 uur per week of minder, dan krijgt u de korting gedurende 8 kwartalen
  • Gaat u naar een arbeidsduur van 36 uur per week of minder, dan krijgt u de korting gedurende 12 kwartalen
  • Gaat u naar een arbeidsduur van 35 uur per week of minder, dan krijgt u de korting gedurende 16 kwartalen

De bijkomende korting van 600 EUR per werknemer (voor de vermindering van het aantal dagen), krijgt u maximaal voor 4 kwartalen.

De voordelen van deze arbeidsduurvermindering zijn duidelijk. Van 5 werkdagen van 8 uur schakelt u probleemloos over naar 4 werkdagen van 9 uur. U ontvangt daarvoor een fikse korting op uw patronale bijdragen.

Eenmaal de korting verstreken is, kan u overschakelen naar de kassakorting of een andere – voordeligere – doelgroepvermindering. Door de vermindering van uw collectieve arbeidsduur komen ook werknemers die minder dan 38 uur per week werken, immers in aanmerking voor de zogenaamde kassakorting van 500 EUR per werknemer per kwartaal. Werken ze voortaan meer dan het nieuwe voltijds, dan komen ze bovendien ook in aanmerking voor de goedkope horeca-overuren.

Concreet? Stel: een werknemer werkte vroeger 36 uur. Voor deze deeltijdse werknemer kreeg u geen kassakorting. Bovendien kwam deze werknemer ook niet in aanmerking voor de goedkopere horeca-overuren. Omdat deze werknemer al 36 uur per week werkte, kon deze ook maximum 2 goedkopere meeruren (kredieturen) per week presteren. Daarna kostte een overuur u minstens 150 %.

Na een vermindering van de collectieve arbeidsduur naar 36 uur (4 dagen van 9 uur per dag), werkt diezelfde werknemer – theoretisch gezien – voltijds! U krijgt er niet alleen een doelgroepvermindering voor – eerst de vermindering collectieve arbeidsduurvermindering, dan de kassakorting – u kunt hem voortaan ook goedkopere horeca-overuren laten presteren.

Wat moet u doen?

–       Pas uw arbeidsreglement aan

–       Voorzie voortaan een voltijdse arbeidsduur van 37 uur of zelfs minder

–       U ontvangt eerst de doelgroepvermindering collectieve arbeidsduurvermindering

–       Daarna schakelt u voor de (nieuwe) voltijdse werknemers over naar de kassa-korting

–       Diezelfde (nieuwe) voltijdse werknemers komen voortaan ook in aanmerking voor de goedkope horeca-overuren.

En uw deeltijdsen?

Ook uw deeltijdsen komen in aanmerking voor deze korting. Op voorwaarde dat hun loon moet worden aangepast wegens de invoering van de arbeidsduurvermindering.

Een werknemer die is aangenomen als ‘halftijds’ werkte voorheen 19 uur per week. In een 36 -urenweek zal deze werknemer nog maar 18 uur werken voor hetzelfde loon. Hij komt niet in aanmerking voor de doelgroepvermindering.

Een werknemer die is aangeworven voor 19 uur per week daarentegen werkte vroeger halftijds, maar zal in een 36-urenweek plots meer dan halftijds werken. Hij heeft dus recht op een hoger loon, maar komt ook in aanmerking voor de doelgroepvermindering.

Kijk dus zeker uw deeltijdse contracten na.

Share Button

Comments are closed.