Welkom
Have an account? Log in or

Kan een flexijobber tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens de corona-crisis?

Horeca

Kan een flexijobber tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens de corona-crisis?

Kan een flexijobber tijdelijk werkloos worden gesteld tijdens de corona-crisis?

Er kan geen tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen (TWE) worden ingevoerd.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (TWO) kan eventueel wel, maar enkel indien er een schriftelijke arbeidsovereenkomst bestaat.

De RVA heeft in het verleden het standpunt gehanteerd dat de flexi-job gericht is op het opvangen van bijkomend werk op bepaalde dagen of in bepaalde periodes, waardoor het inroepen van tijdelijke werkloosheid slechts uitzonderlijk zou mogen voorkomen.

Het is ook niet de bedoeling dat een werkgever een flexi-jobarbeidsovereenkomst afsluit voor een periode waarin reeds vooraf is gekend dat de tewerkstelling onmogelijk is.

Voor alle flexi-jobwerknemers met enkel een raamovereenkomst en een dagelijkse DIMONA melding, maar zonder schriftelijke arbeidsovereenkomst is dit dus niet van toepassing.

Tijdelijke werkloosheid wegens overmacht kan enkel voor flexi-jobbers met een raamovereenkomst en een doorlopende DIMONA, waarbij er dus wel een schriftelijke arbeidsovereenkomst is.

Bron: RVA

Share Button

Comments are closed.