Welkom
Have an account? Log in or

Overtreding of ongeval met de bedrijfswagen

Overtreding of ongeval met de bedrijfswagen

Geflitst? Boete berekenen?

Klik hier voor een handige boetecalculator.

 

Heeft u een bedrijfswagen? Dan heeft u zich ongetwijfeld al eens afgevraagd wie er verantwoordelijk is voor een ongeval met de bedrijfswagen? Of wie betaalt voor een overtreding met de bedrijfswagen? En wie er aansprakelijk is voor de schade aan de bedrijfswagen zelf? Nu de bedrijfswagens weer volop in de belangstelling staan, frissen we graag de regels nog eens op.

  1. Overtreding

Begaat u een overtreding, dan verstuurt de politie binnen de 14 dagen een kopie van het PV en/of een antwoordformulier aan degene op wiens naam het voertuig staat ingeschreven.  Antwoordt u niet, dan gaat de politie ervan uit dat de overtreding werd begaan door degene op wiens naam het voertuig staat ingeschreven.

Een bedrijfswagen daarentegen staat meestal niet ingeschreven op naam van een persoon. De Dienst Inschrijving Voertuigen (DIV) kent meestal enkel de leasingmaatschappij of het bedrijf. In dat geval zal de politie aan de werkgever vragen wie de bestuurder was van het voertuig. De werkgever heeft 14 dagen de tijd om hierop te antwoorden. Doet hij dat niet, dan riskeert hij een boete van minimum 1.200 EUR.

Het gebeurt echter ook dat de onmiddellijke inning of minnelijke schikking rechtstreeks naar de werkgever wordt gestuurd en meteen ook door de werkgever wordt betaald. Onder welke voorwaarden de werkgever deze bedragen kan inhouden op uw loon, leest u hier.

In het ergste geval wordt er geen onmiddellijke inning of minnelijke schikking verstuurd. De zaak wordt dan automatisch voor de politierechtbank gebracht. Doorgaans wordt alleen de bestuurder gedagvaard. Als de overtreding plaatsvond tijdens de werkuren, dan kan echter ook de werkgever mee worden gedagvaard.

  1. Ongeval

Anders is het wanneer u een ongeval met een bedrijfswagen veroorzaakt. We maken een onderscheid tussen de eigen schade en de schade aan anderen (derden). Bovendien bestaat er ook een onderscheid tussen privé en professioneel gebruik.

  • Eigen schade

De meeste bedrijfswagens zijn relatief nieuw. Zij hebben dus meestal een omniumverzekering. Deze vergoedt de schade aan de bedrijfswagen zelf, zodat u zich daarover alvast geen zorgen moet maken. Op dit principe bestaan echter wel wat uitzonderingen. Zo kan er overeengekomen zijn dat de werkgever per ongeval een vrijstelling (franchise) moet betalen. Naast de franchise kan de verzekering ook beslissen om in bepaalde gevallen helemaal niet tussen te komen. Dat is meestal het geval bij alcoholintoxicatie, dronkenschap of overtredingen in verband met het rijbewijs.

Bovendien is een omniumverzekering niet verplicht. Het kan ook zijn dat er voor de bedrijfswagen geen omniumverzekering is.

Wanneer (een deel van) de schade niet door een omniumverzekeraar wordt gedekt, dan is deze dus voor rekening van de werkgever. Om te weten of hij deze kan terugvorderen van de werknemer, moet worden gekeken naar de omstandigheden waarin het ongeval plaatgreep.

Gebeurde het ongeval tijdens de werkuren, dan is de werkgever daarvoor altijd aansprakelijk. Hij kan de schade wel van u terugvorderen wanneer u een zware fout, bedrog of verschillende lichte fouten beging.

Gebeurde het ongeval in uw vrije tijd, dan bent u daarvoor onbeperkt aansprakelijk. De werkgever kan de schade dan ook onbeperkt terugvorderen.

Maar: in elk geval gelden dezelfde beperkingen en voorwaarden voor inhoudingen op het loon.

  • Schade aan derden

Schade aan derden wordt vergoed door de B.A.-verzekeraar. De B.A.-verzekering is bovendien verplicht (in tegenstelling tot de omnium), zodat u zich daarover meestal evenmin zorgen moet maken.

In sommige gevallen kan de verzekeraar de door hem betaalde kosten wel terugvorderen. Dat is onder meer het geval bij dronkenschap (niet bij alcoholintoxicatie!) en inbreuken in verband met het rijbewijs.

Opnieuw maken we een onderscheid tussen ongevallen tijdens de werkuren en ongevallen in de vrije tijd.

Gebeurde het ongeval tijdens de werkuren (en vordert de verzekering haar uitgaven terug), dan is dat meestal omwille van een zware fout (zie boven). De werkgever kan dus bij u komen aankloppen.

Gebeurde het ongeval in uw vrije tijd, dan bent u daarvoor onbeperkt aansprakelijk. De werkgever kan de schade aan ook onbeperkt terugvorderen.  In dat geval legt de wet wel bepaalde beperkingen op aan het bedrag dat kan worden teruggevorderd.

Vragen? Neem vrijblijvend contact op.

Share Button

Comments are closed.