Welkom
Have an account? Log in or

Verkorte opzegtermijnen sinds 1 mei 2018

nieuwe opzegtermijnen

Verkorte opzegtermijnen sinds 1 mei 2018

Sinds 1 mei 2018 gelden er kortere, nieuwe opzegtermijnen als de werkgever de arbeidsovereeenkomst wilt opzeggen. 

In een eerder artikel kon u al lezen dat 2018 heel wat verandering in petto had. Een van de veranderingen had betrekking op de opzegtermijn voor arbeidsovereenkomsten.

Is een werknemer nog geen zes maanden in dienst, dan gelden voor de werkgever de volgende nieuwe opzegtermijnen:

ANCIËNNITEIT

Huidige OPZEGtermijn

Opzegtermijn SINDS 1 mei 2018

< 3 maanden

2 weken

1 week

< 4 maanden

4 weken

3 weken

< 5 maanden

4 weken

4 weken

< 6 maanden

4 weken

5 weken

De nieuwe Wet trad in werking op 1 mei 2018 en is van toepassing op elke opzegging die sinds die datum werd gegeven. Was de opzegtermijn eerder beginnen lopen, dan blijft de oude regeling van toepassing.

Aan de opzegtermijn voor de werknemer verandert er evenmin iets.

Bron: Wet van 26 maart 2018 betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie

Share Button

Comments are closed.