Welkom
Have an account? Log in or

Nieuwsberichten

Verplicht ritsen

  Vrijwel alle Vlaamse kranten, waaronder de Standaard en De Morgen, kopten deze week dat foutief ritsen voortaan bestraft zou worden met een boete van 110,00 EUR. Het verplicht ritsen was weer actueler dan ooit. Verplicht ritsen is nochtans niks nieuws. In 2000 berichtte het BIVV dat ritsen voortaan ook in Vlaanderen zou worden uitgetest, in 2006 […]

Share

Plagiaat

Vlak na erg mediagenieke muziekwedstrijden zoals het Eurovisiesongfestival, gebeurt het vaak dat één of meer deelnemers worden beschuldigd van plagiaat. Dit jaar viel de Deense inzending – en uiteindelijke winnares van de wedstrijd – deze twijfelachtige eer te beurt. Plagiaat is de publicatie of verspreiding van een werk (een boek, muziekstuk, beelden of ontwerpen) zonder […]

Share

Verjaringstermijnen

  Wie een recht heeft, kan niet eindeloos lang wachten om dit recht uit te oefenen. Na verloop van tijd zal zijn vordering verjaren. Verjaring houdt in dat een bepaald recht – na verloop van tijd – niet meer kan worden afgedwongen. Zowel het burgerlijke recht (bv. schulden) als het strafrecht (bv. verkeersovertredingen) kennen de figuur […]

Share

Salduzwet gewijzigd

Sinds 1 januari 2012 heeft elke verdachte die van zijn vrijheid is beroofd, recht op bijstand van een advocaat voor en tijdens het verhoor. En dit zowel bij een politieverhoor als bij een verhoor door de onderzoeksrechter. De bescherming van de zogenaamde Salduzwet gold echter niet altijd. Voor verkeersmisdrijven bestond er bijvoorbeeld geen recht op bijstand […]

Share

Overdracht van handelshuur

In de meeste handelshuurovereenkomsten wordt de overdracht van handelshuur standaard uitgesloten. Betekent dat dan ook dat handelshuur nooit kan worden overgedragen? Los van de gebruikelijke regels inzake huur in het algemeen, is het antwoord wat genuanceerder dan dat. De verschillende hypotheses 1. Indien de handelshuurovereenkomst de overdracht niet uitdrukkelijk verbiedt, dan is het gemene recht van toepassing. Artikel […]

Share

Medische fout

Bent u het slachtoffer van een medische fout, dan kon u zich tot voor kort slechts wenden tot de rechtbank. U diende dan niet alleen te bewijzen dat u schade had geleden, maar ook dat deze schade het gevolg was van een medische fout. Wie geen medische fout kon bewijzen, bleef maar al te vaak […]

Share

Huur na scheiding

Woonde u samen met uw partner in een huurwoning (gehuwd of wettelijk samenwonend), maar scheiden uw wegen, dan is de kans groot dat één van beiden in de gezinswoning blijft wonen, terwijl de andere eruit trekt. Maar wat gebeurt er met de huur na scheiding? Hoeft de andere daarvoor niets te doen? Kan hij plots niet […]

Share

Geflitst! Wat nu?

(Laatst bijgewerkt op 30/11/2018) Enkele dagen nadat je geflitst bent, ontvang je een antwoordformulier van de politie. Op dit antwoordformulier kan je invullen wie het voertuig bestuurde. Je kan eventueel ook uitleggen waarom je de overtreding hebt begaan en of er bepaalde elementen in je voordeel pleiten. Vind je dat je terecht geflitst bent, dan volgt enkele dagen […]

Share